Forbudt med doping i Norge

Mandag 1. juli er merkedag i antidopingarbeidet i Norge.  I dag er det blitt ulovlig å kjøpe og bruke doping.

Mandag 1.juli 2013 er en merkedag for antidopingarbeidet i Norge.  Etter flere år hvor bare salg og import av doping er blitt rammet av lovverket,  er det i dag også blitt ulovlig å kjøpe og bruke.  Dette melder nrk.no i dag.

Antidoping Norge har i mange år jobbet for en skjerpet lovgivning, og i forbindelse med at denne endringen ble  foreslått i Stortinget  3.juni 2013, uttalte daglig leder i Antidoping Norge dette:

«- Dette er en milepæl i antidopingarbeidet og et tydelig signal fra storsamfunnet om at doping ikke er akseptert; Det kan forhindre skade på brukere og tredjepersoner og gir oss bedre virkemidler for å få bukt med organisert kriminell virksomhet».

– Stiftelsen Antidoping Norge ble etablert 3. juni 2003. En bedre tiårsmarkering enn dette kunne vi knapt ønsket oss, sier Anders Solheim. (Antidoping Norge).