Et eller tre sett for økt hvileforbrenning?

Hensikten med studien var å se på den akutte effekten til et styrketreningsprogram med ett versus tre sett for hele kroppen hos 8 overvektige unge menn hadde på hvileforbrenningen.

Metode

Forsøkspersonene utførte en styrketreningsøkt med 1 sett og en styrketreningsøkt med 3 sett.  I utførelsen av begge øktene gjennomførte forsøkspersonene 10 øvelser med 10 repetisjoner (belastning tilsvarende 10 RM).

Hvileforbrenningen og RER* ble målt etter 24, 48 og 72 timer etter hver økt.

RER= forholdet mellom oksygen du puster inn og karbondioksid pustet ut. Forholdstallet her er RER.  Målinger av RER kan bli brukt til å beregne respiratorisk kvotient (RQ), som sier noe om hvilke næringsstoff (fett eller karbohydrat) som er dominant i forbrenningen din.

Forsøkspersonene gjennomførte de to ulike øktene i tilfeldig rekkefølge med 7 dagers mellomrom.

Resultat

Målingene viste ingen forskjeller i hvileforbrenning eller RER når man sammenlignet styrketrening med et og tre sett.

Men målingen viste at hvileforbrenningen økte med ca. 5 % (eller ca. 400 KJ per dag) etter gjennomføring av begge treningsprogrammene når de sammenlignet hvileforbrenning før treningen startet.

Det var ingen endring i RER til begge treningsprogrammene etter 72 timer sammenlignet med utgangspunktet.

Konklusjon

En styrketreningsøkt på 15 minutt (treningsprogram med 1 sett) var like effektiv som en økt på 35 minutt (treningsprogram med 3 sett) for å øke hvileforbrenningen i opptil 72 timer etter treningen hos overvektige unge gutter.

Et styrkeprogram med 1 sett per øvelse kan være en alternativ treningsmetode, til enten utholdenhetstrening eller styrketreningsprogram med flere sett, for unge menn som vil kontrollere vekten sin.

Kilde: Eur J Appl Physiol. 2010 Oct 1. One-set resistance training elevates energy expenditure for 72 h similar to three sets.Heden T, Lox C, Rose P, Reid S, Kirk EP. Department of Kinesiology and Health Education, Southern Illinois University, Box 1126, Edwardsville, IL, 62026, USA.