Et eller flere sett for muskelvekst?Forskning viser at for å øke eller opprettholde styrke kan det være tilstrekkelig med et sett per øvelse. Men er det slik for muskelvekst også?

Forskning viser at for å øke eller opprettholde styrke kan det være tilstrekkelig med et sett per øvelse.  Men gjelder dette for muskelvekst også?

Undersøkelser viser at et sett kan være nok for å øke eller opprettholde styrke for personer som trener for nybegynnere og for de som ønsker å bedre helsen.  Men hvordan er det for de som ønsker å få muskelvekst?

Metode

En amerikansk undersøkelse sammenligner et sett med flere for å se effekten på muskelvekst.  Studien brukte 8 forskningsartikler og 19 behandlingsgrupper som datagrunnlag i sine statistiske analyser.

Resultat

De statistiske analysene viser at 2-3 sett gir større treningseffekt enn 1 sett.  Analysen viste ingen signifikant forskjell i treningseffekt mellom 4-6 sett sammenlignet med 2-3 sett, selv om der var en tendens til større treningseffekt ved flest sett.

Konklusjon

Denne studien påstår at flere sett sammenlignet med ett gir opptil 40 % større effekt på muskelvekst for både trente og utrente.  Med flere sett per øvelse menes 2-3.

Styrke og muskelmasse.

Styrketrening og energiforbruk.

Styrketrening og væsketap.

Kilde: 1. J Strength Cond Res. 2010 Apr;24(4):1150-9. ”Single vs. multiple sets of resistance exercise for muscle hypertrophy: a meta-analysis.”Krieger JW. Journal of Pure Power, Colorado Springs, CO, USA. jim@jopp.us