Er det sammenheng mellom styrke i knebøy og løpshastighet hos fotballspillere?

Her kan du lese om sammenhengen mellom styrke i knebøy og løpshastighet hos utøvere som utøver amerikansk fotball.

Hvor fort du kan løpe er vanligvis bestemt av hvor hardt en utøver klarer å sparke ifra mot underlaget.  Mange undersøkelser viser en sammenheng mellom styrketester og maksimal løpshastighet.  Dette gjelder spesielt den første fasen av en sprint (første 10 til 20 metrene).

Men sammenligner vi godt trente sprintere (sprintere med god løpsteknikk) med andre idrettsutøvere viser det seg at teknikk er viktig når man skal fastslå hvor fort de kan løpe. Sprintere som er sterke løper raskere enn sprintere som er svake, men svake sprintere løper ofte raskere enn sterke ”ikke sprintere”.

Jeffrey Mcbride og hans kolleger ved Appalachian  State University fant en moderat sammenheng mellom styrke i knebøy og løpshastighet hos fotballspillere (amerikansk fotball) når de løpte mellom 10 og 40 yards (ca.10-40 meter).  Knebøy og sprint er kompliserte nevromuskulære ferdigheter.  Økt ferdighet i en av disse øvelsene vil ikke nødvendigvis føre til økt ferdighet i den andre.

Undersøkelsen viste at høy maksimal styrke i underkropp er et viktig fundament for å kunne løpe hurtig (Journal Strength Conditioning Research, 23: 1633-1636, 2009).