Energiforbruk ved tradisjonell styrketrening vs supersett

Denne studien ser på forskjellen på energiforbruk under og etter tradisjonell styrketrening versus supersett.

En effekt av tradisjonell styrketrening er økning av energiforbruk både under og etter treningen.

Supersett er en styrketreningsmetode som hvor man utfører høyintensitetstrening av motsatt arbeidende eller samarbeidende muskelgrupper med minimale pauser.

Hensikten med denne studien var å sammenligne energiforbruket ved supersett og tradisjonell styrketrening både under og etter treningen.

Hypotesen var at supersett ville gi et høyere energiforbruk enn tradisjonell styrketrening.

Ulike styrketreningsmetoder.

Rekkefølgen på øvelsene i styrketrening.

Trening i apparater vs frievekter

Metode

Ti moderat aktive unge menn gjennomførte to ulike treningsprogram: først supersett.  Etter en uke ble de satt på et tradisjonelt styrkeprogram hvor det ble brukt motstand tilsvarende 10 RM (10 repetisjoner maksimum) og 4 sett til 6 ulike øvelser.

Følgende målinger ble gjennomført: oksygenforbruk og laktatinnhold i musklene under trening og 60 minutter etter trening.

Resultat

Det ble ikke funnet noen signifikant forskjell i energiforbruk mellom de to styrketreningsmetodene (super 1000,99 KJ vs tradisjonell 954,49 KJ).  Men dersom målingen ble uttrykt relativt i forhold til tid, var energiforbruket signifikant høyere ved supersett (34,7 KJ per min.) enn tradisjonell styrketrening (26,28KJ per min.). 

Energiforbruk etter trening var signifikant høyere etter supersett (79,36 KJ) sammenlignet med tradisjonell styrketrening (59,67 KJ).

Gjennomsnittlig laktatinnhold i blodet var signifikant høyere ved supersett (5,1 mmol.L) sammenlignet med tradisjonell styrketrening (3,8 mmol.L)

Konklusjon

Supersett gir høyere energiforbruk per minutt og laktatinnhold i blodet sammenlignet med tradisjonell styrketrening.
Supersett er en gunstig treningsmetode for å øke energiforbruket dersom man har dårlig tid til trening.

Kilde: J Strength Cond Res. 2010 Apr;24(4):1043-51.The metabolic costs of reciprocal supersets vs. traditional resistance exercise in young recreationally active adults. Kelleher AR, Hackney KJ, Fairchild TJ, Keslacy S, Ploutz-Snyder LL.Musculoskeletal and Human Performance Laboratories, Department of Exercise Science, Syracuse University, Syracuse, New York, USA. auk167@psu.edu