Dette gir best effekt på rumpa

Forskere har sammenlignet knebøy og enfots-knebøy på stabils vs.ustabilt underlag for å undersøke hvilken øvelse som gir best effekt på rumpa.

Studien sammenlignet enfots-knebøy og knebøy utført på en balanseball for å se hvilken utførelse som ga størst muskelaktivering på rumpemuskelene.

Forsøket ble gjennomført av 19 forsøkspersoner, 11 menn og 8 kvinner med gjennomsnittsalder på 28,4 år.  For å måle muskelaktiveringen i rumpemusklene (gluteus medius og gluteus maximus) ble det brukt EMG.

Resultatene viste størst muskelaktivering i rumpemusklene ved enfots-knebøy sammenlignet med knebøy.  Denne effekten ble forsterket ved utførelse på balanseball/ustabilt underlag.

Funnene fra denne studien viser at enfots-knebøy gir bedre effekt enn knebøy dersom målet er å aktivere rumpemusklene (gluteus medius og gluteus maximus).  En balanseball (Swiss-ball) er med på å forsterke denne effekten.

Kilde: Phys Ther Sport. 2013 Jun 13. pii: S1466-853X(13)00012-6. doi: 10.1016/j.ptsp.2013.02.006. [Epub ahead of print]Gluteal muscle activation during the isometric phase of squatting exercises with and without a Swiss ball.
Barton CJ, Kennedy A, Twycross-Lewis R, Woledge R, Malliaras P, Morrissey D.SourceCentre for Sports and Exercise Medicine, William Harvey Research Institute, Bart’s and the London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London, Mile End Hospital, Bancroft Road, London E1 4DG, UK.