Dårligere utholdenhet av styrketrening?

Denne studien har undersøkt effekten av styrketrening på utholdenheten til unge idrettsutøvere.

Hensikten med studien var å undersøke hvordan styrketrening påvirker utholdenheten til unge basketballspillere (gjennomsnittsalder på 15 år).

Forsøkspersonene (25 gutter) trente styrke 2 ganger per uke hvor de brukte styrkeapparater og frie vekter. 

Dette ble gjennomført i tillegg til den vanlige basketballtreningen.

Kontrollgruppen (23 gutter) deltok kun på basketballtreninger.

Det ble gjennomført målinger av oksygenopptaket til begge gruppene før og etter treningsperioden, i tillegg ble det tatt styrketester.

Resultatene viste hverken gruppen som styrketrente eller kontrollgruppen fikk noen reduksjon i utholdenheten i løpet av den 12 uker lange treningsperioden.

Ikke uventet fikk gruppen som trente med vekter økt styrke.

Forskerne konkluderer med at du ikke får dårligere utholdenhet dersom du legger til styrketrening i tillegg til pågående treningen din.

Kilde: Acta Physiol Hung. 2011 Sep;98(3):305-12.Influence of resistance training on cardiorespiratory endurance and muscle power and strength in young athletes.
Ignjatovic A, Radovanovic D, Stankovic R, Marković Z, Kocic J.Source University of Kragujevac Faculty of Pedagogy Jagodina Kragujevac Serbia Jagodina University of Kragujevac Faculty of Pedagogy Koste Stamenkovića 9/35 18000 Niš Serbia.