Crunch vs. Ab Lounge

Er du fristet til å kjøpe deg Ab Lounge på tv-shop?  Da bør du lese dette først.

Reklame fremstiller det å bruke utradisjonelle treningsapparat som Ab Lounge som en like effektiv metode for utvikling av magemusklene som den tradisjonelle øvelsen crunch.  Men det mangler bevis for at dette er tilfelle.

Her finner du et magetreningsprogram hvor teknikken crunch blir benyttet.

Dersom du ikke vet hva Ab Lounge er, kan du se denne korte videen fra Youtube:

Hensikten med denne studien var å sammenligne grad av muskelaktivering  i de rette magemusklene ved måling av elektromyografi (EMG) i utførelse av vanlig crunch og Ab Lounge.

Forsøkspersonene var 22 studenter som tilfeldig ble utvalgt fra Universitet West Indies.  Gjennomsnittsalder på testpersonene var 20,5 år.

Det ble målt EMG aktivitet på den øvre og nedre delen av den rettemagemuskelen (Rectus Abdominus) når hver øvelse ble utført.

Målingene viste at muskelaktiveringen i den øvre delen av magemusklene var høyest  ved tradisjonelle crunch vs. Ab Lounge.

Målingene av muskelaktivering i den nedre delen av magemusklene var høyest ved tradisjonelle crunch vs. Ab Lounge (men har var ikke forskjellen statistisk signifikant).

Resultatene fra denne studien viser at crunch er mere effektivt en Ab Lounge dersom målet er best mulig aktivering av de rette magemusklene.

Kilde: J Strength Cond Res. 2011 Sep 9.  ELECTROMYOGRAPHIC ACTIVITY OF THE RECTUS ABDOMINIS DURING A TRADITIONAL CRUNCH AND THE BASIC JACKKNIFE EXERCISE WITH THE AB LOUNGE™ Nelson GA, Bent-Forsythe D, Roopchand-Martin S. Source *School of Physical Therapy, Department of Basic Medical Sciences, Faculty of Medical Sciences, The University of the West Indies, Mona, Kingston 7, Jamaica.; †Physiotherapy Department, Cornwall Regional Hospital, Montego Bay, St. James, Jamaica.