Bli sterk med benkpress!

Personer som skal øke styrken sin i benkpress må øke løftehastigheten sin.

Denne studien hadde til hensikt å undersøke hvilken effekt ulik løftehastighet hadde på maksimal styrke i øvelsen benkpress på 20 godt styrketrente menn.
Studien pågikk i 3 uker.

To forsøksgrupper

Forsøkspersonene ble delt inn i to grupper, en gruppe som trente benkpress med selvvalgt løftehastighet og en gruppe som trente med maksimal løftehastighet.

Begge gruppene trente benkpress i tre uker – og løftet tilsvarende 85 % av det maksimale de klarte å løfte i øvelsen (1RM).

Før og etter treningsperioden ble løftehastighet og maksimal styrke i øvelsen målt.

Resultat
Resultatene viste at etter 3 uker fikk gruppen som løftet med maksimal løftehastighet en økning i maksimal styrke på hele 10,2 % og en økning i løftehastighet på 2,22 %.

Gruppen som løftet med valgfri løftehastighet hadde en økning på under 1 % på både maksimal styrke og løftehastighet.

Konklusjon
Studien viser altså at man trenger en høy løftehastighet for å kunne øke maksimal styrke.

Les en annen studie som var vinklet mot maksimal styrke og hormonell respons i en tidligere artikkel på trening.no.

Kilde: Int J Sports Med. 2012 Feb 8. Effect of Different Pushing Speeds on Bench Press.
Padulo J, Mignogna P, Mignardi S, Tonni F, D’Ottavio S. Source Faculty of Medicine and Surgery, University of Rome, Italy.