Benkpress med frie vekter eller Smithmaskin?

Hvilken øvelse av benkpress med frie vekter vs benkpress i Smithmaskin gir best treningseffekt?

Benkpressøvelsen kan utføres i mange varianter som i Smithmaskin og med frie vekter.  Det er uklart om hver øvelse gir forskjellig effekt på muskelaktivering.

Hensikten med denne studien var å sammenligne muskelaktivering i brystmusklene og midtre og fremre skuldermuskel ved utførelse av benkpress i Smithmaskin og med frie vekter.

Knebøy vs knebøy i Smithmaskin.

Metode

Målingene av muskelaktivering med EMG ble gjort når forsøkspersonene løftet i Smithmaskin og frie vekter med en intensitet på 70 % og 90 % av maksimal styrke. EMG målingen ble utført i den konsentriske fasen i løftet.

Forsøkspersonene ble klassifisert som erfarne eller uerfarne utøvere av benkpress.

Testene ble gjennomført over to dager, en hvor forsøkspersonene utførte testprotokoll for Smithmaskin og den andre dagen frie vekter.  Begge dagene ble gjennomført med en test av maksimal styrke (1RM) for deretter å løfte to repetisjoner med 70 % av 1RM og 2 repetisjoner med 90 % av 1RM.

Resultat

Resultatene indikerte en større muskelaktivering i skuldermusklene ved frie vekter versus Smithmaskin.

Videre viste målingene av det var en større muskelaktivering når forsøkspersonene løftet med en belastning på 90 % av 1RM enn 70 % av 1RM.

Konklusjon

Resultatene av denne studien viser at trenere bør vurdere å velge benkpress med frie vekter fremfor benkpress i Smithmaskin på grunn av et større potensial av muskulærutvikling av overkropp.

Kilde: J Strength Cond Res. 2010 Mar;24(3):779-84. A comparison of muscle activation between a Smith machine and free weight bench press. Schick EE, Coburn JW, Brown LE, Judelson DA, Khamoui AV, Tran TT, Uribe BP. Exercise Physiology Laboratory, Department of Kinesiology, California State University, Fullerton, California, USA.