Bedre styrke med C og E vitamin?

Påvirker kosttilskudd i form av C og E vitamin musklenes evne til å vokse og bli sterkere?

C- og E-vitamin benyttes som kosttilskudd av både mosjonister og idrettsutøvere. Antioksidanter er viktige for å beskytte cellulære bestanddeler mot oksidering. På den annen side er generering av frie radikaler i muskelceller del av cellesignaleringen nødvendig for adaptasjon til trening.

Hensikten med denne studien var derfor å undersøke effekten av store doser C- og E-vitamin på treningstilpasninger til styrketrening.

Tjueen, på forhånd styrketrentepersoner (9 kvinner og 12 menn; 26±5år), ble randomisert til å innta 1000 mg vitamin C og 235 mg vitamin E per dag (n=12) eller placebopiller (n=9). Alle forsøkspersonene trente styrke 4 ganger i uken i 10 uker.

Treningen besto av tradisjonelle styrkeøvelser for hele kroppen og hver muskelgruppe ble trent 2 ganger per uke(7-10 RM x 2-3 serier per øvelse). Begge gruppene økte maksimalstyrken i kneekstensjon (antioksidant: 10±6 % og placebo: 13±9%, begge p < 0,01) og bicepscurl (antioksidant: 8±5 % og placebo: 21±20%, begge p < 0,01).

Fettfri masse (DXA) økte med1,1±1,1og1,3±1,4 kg for henholdsvis antioksidant- og placebogruppen (begge p <0,05), mens tverrsnittsarealet av quadriceps og bicepsbrachii økte med henholdsvis 4±4 og 3±8% i antioksidantgruppen og 4±6 og 2±14% i placebogruppen(p < 0,05, bortsett fra biceps i placebogruppen).
Det var ingen gruppeforskjeller, bortsett fra at placebogruppen økte signifikant mer enn antioksidantgruppen i 1RM i bicepscurl (p < 0,05).

Inntak av store doser med C- og E-vitamin synes ikke å hemme treningsindusert muskelvekst. Likevel ser det ut til at antioksidantene kan påvirke endringer i maksimalstyrken. Den negative effekten på muskelstyrken kan skyldes antioksidantenes påvirkning på adaptasjonen, eller en mer direkte effekt på musklenes evne til å generere kraft.

Kilde: Paulsen G1, Johansen R1, Hamarsland H1, Garthe I1,2, og Raastad T1Norges idrettshøgskole, 2 Olympiatoppen.  Studie presentert på Idrettsmedisinskhøstkongress Oslo 3.-5.nov 2011.