6 vs. 12 repetisjoner

En norsk studie har sett på hvor mange repetisjoner som gir mest økning i styrke.

Hensikten med studien var å sammenligne to styrketreningsprogram og se hvilket program som gav størst økning i maksimal styrke etter 8 uker.

Metode
Den ene forsøksgruppen trente med 6 repetisjoner maksimum (6RM) per sett.  Den andre gruppen trente med 12 repetisjoner (12 RM) per sett.  I tillegg var det en kontrollgruppe.

Forsøkspersonene var 62 friske fysioterapistudenter med en gjennomsnittsalder på 23 år fra begge kjønn.  Alle forsøkspersonene var fysisk aktive, men trente ikke systematisk før testen.

Styrketreningsgruppene gjennomførte de to ulike styrketreningsprogrammene to ganger per uke. Begge treningsgruppene trente gjennomførte tre sett per øvelse og 3 minutters pause mellom settene og øvelsene.
Måling av maksimal styrke ble gjort i øvelsene benkpress og knebøy.

I tillegg ble kroppsvekt målt.

Resultat
Begge testgruppene fikk en signifikant økning i maksimal styrke.

I knebøy økte 6RM gruppen med 13,6 %, mens 12 RM fikk en økning på 13,5 %.

I benkpress økte 6RM gruppen med 9,2 % mens 12 RM fikk en økning på 8,4 %.

Det var heller ingen forskjell i endring i kroppsvekt mellom de to gruppene.

Konklusjon
Begge treningsprogrammene gav en økning i maksimal styrke hos dette utvalget av forsøkspersoner.  Det var ingen forskjell mellom treningsprogrammene.
.

Kilde: Physiother Res Int. 2011 Dec 7. doi: 10.1002/pri.527. Comparison of Two Resistance Training Protocols, 6RM versus 12RM, to Increase the 1RM in Healthy Young Adults. A Single-Blind, Randomized Controlled Trial. Aarskog R, Wisnes A, Wilhelmsen K, Skogen A, Bjordal JM.Source Bergen University College, Mollendalsveien 6, 5009, Bergen, Norway. raa@hib.no.