Vilkår

Trening.no er et nettsted for aktive mennesker som søker informasjon og veiledning om trening og fysisk aktivitet. All informasjon som blir gjengitt på nettstedet er ment å bli lest fra skjerm.

Videre kopiering og distribusjon kan kun gjøres ved avtale med nettstedet Trening.no. Råd og veiledning fra fysioterapeut og lege og andre eksperter må kun betraktes som informasjon.

Eventuell diagnose må ikke utelukkende stilles på grunnlag av informasjon du får på nettstedet.

Har du konkrete idrettsrelaterte skader, sykdommer eller muskel -skjelletlidelser må du kontakte din lege eller fysioterapeut.

Nettstedet Trening.no tar ikke ansvar for eventuelle skader, sykdommer eller lidelser som kan spores tilbake til informasjon fra nettstedet. Råd, veiledning og informasjon som blir lagt ut på nettstedet er i tråd med gjeldende viten innenfor våre fagfelt.

Trening.no tar avstand fra doping og ønsker å fremme sunn trening og en ren idrett. Vår policy innebærer at vi ikke skal selge reklameplass for midler som inneholder stoffer på WADAs dopingliste.

Eventuelle avvik fra informasjonen du får fra Trening.no må ses i lys av at det stadig kommer ny viten og forsking innenfor våre områder. Videre at det innefor ulike fagfelt kan eksistere varierende praksis. Aksepterer du våre betingelser er du velkommen til nettstedet Trening.no.!