VLCD – Raskt vekttap uten konsekvenser?

VLCD er en forkortelse for very low calorie diet, og er en type diett der du får i deg mellom 400-800 kcal daglig. Kan denne typen dietter forsvares?

Du har kanskje ikke hørt om VLCD, men du har nok hørt om Easylife, Eurodietten, Xtravagansa og Campkilo. Alle bruker VLCD som utgangspunkt, men med litt forskjellig sammensetning og helhetlig opplegg. Formålet med artikkelen er for så vidt ikke å presentere de forskjellige metodene, men å se på VLCD generelt og informere litt om hva det er og hva det faktisk gjør med kroppen din.

VLCD er ikke et nytt fenomen. Allerede i 1929 brukte Evans og Strang en lignende metode til behandling av sykelig overvektige (1). Istedenfor for å innta 14-15 kcal pr kilo kroppsvekt (som ville gi vekttap på 2.5-3.5 kilo pr måned), inntok pasientene 6-8 kcal pr kilo for å skape et raskere vekttap. I 1970 ble ideen igjen tatt opp og vekte kommersiell interesse. Bruk av dårlige proteinkilder og mangel på vitaminer og mineraler gjorde til at flere problemer oppstod og VLCD fikk et dårlig rykte. I dag er VLCD produktene bedre sammensatt med gode proteinkilder, sunt fett, fiber, vitaminer og mineraler.

Målet med VLCD er å skape raskt vekttap uten å tære for mye på den fettfrie massen. Dietten innholder normalt 70-100 gram protein eller 0.8-1.5 g/kg kroppsvekt protein daglig. Ofte har de opptil 80 gram karbohydrater og 15 gram fett daglig. I tillegg er de tilsatt tilstrekkelig med vitaminer og mineraler, minst 10 gram fiber daglig og essensielle fettsyrer (omega 3 og omega 6). Definisjonen som man som oftest bruker er at VLCD innholder 400 – 800 kcal. Denne definisjonen blir derimot litt vag siden 700 kcal kan gi stort energiunderskudd for noen, men ikke nødvendigvis for alle. En liten kvinne som er inaktiv og har en hvileforbrenning på rundt 1100 kcal vil ikke få et like stort energiunderskudd som en mann med en hvileforbrenning på 1800-2000 kcal. En alternativ definisjon tilsier at energiinntaket skal være under 50 % av hvileforbrenningen for å klassifiseres som VLCD diett (2). 

Vektreduksjon
VLCD gir større vektreduksjon enn vanlige lav kalori dietter (LCD, 1200-1800 kcal) på kort sikt. En metaanalyse av Tsai og Wadden (2) viste at 13 ukers vektreduksjon gav 16.1 % vekttap med VLCD mot 9.7 % på vanlig LCD. På lang sikt derimot, var det forskjellen bare 6.3 % mot 5.0 %, og ikke lengre signifikant. Oppfølgingsperioden var på gjennomsnittlig 2 år, men varierte fra 1-5 år. En viktig del for å lykkes med å vedlikeholde vekttapet er langvarig oppfølging og gradvis innføring av vanlige måltider. VLCD dietter har dermed stor effekt i starten, med vekttap på rundt 1.5 – 2.5 kg pr uke de første 4-6 ukene. På lang sikt blir det rundt 0.8 kg pr uke (over en 6 måneders periode). Dette vil selvfølgelig variere en del fra person til person avhengig av utgangspunkt og hvor fort kroppen tilpasser seg til energiunderskudd.

Det er flere ting en må være oppmerksom på når det gjelder VLCD. Det meste av forskningen er gjort på person med BMI over 35 og VLCD anbefales som oftest kun til personer med BMI over 30. Vekttapet er sjelden bare fett, og ca 25 % av vekttapet er som oftest fettfri masse (muskler, organer, vann, glykogen). Det rapporteres ofte om en del bivirkninger som trøtthet, hodepine og svimmelhet. I Europa anbefales det at en er under medisinsk oppsyn mens man bruker VLCD dietter, men at man kan gå 3 uker på dietten før en søker medisinsk oppsyn. Årsaken til dette er at raskt vekttap øker faren for blant annet gallestein, elektrolyttubalanse, svimmelhet og hårtap. Som oftest er det sjelden at slike problemer oppstår. VLCD bør ikke anbefales til folk med nyre og leversykdom (3). Personer med diabetes II og høyt blodtrykk bør tilpasse medisiner ved bruk av VLCD.

VLCD er med andre ord ikke helt ukomplisert, og det skulle bare mangle når en nesten går i faste. Dietten bør ikke brukes over lengre tid, og bør være en del av et helhetlig opplegg med oppfølging og gradvis økning i matinntak. Det anbefales at man kontakter lege og utfører en medisinsk sjekk før en tar i bruk metoden, og at en er kraftig overvektig (BMI over 30). Det er ingen større effekt av å bruke VLCD på lang sikt, så har du langsiktige mål kan du like gjerne ta det med ro.  Om en skal bruke VLCD bør den tilpassen den enkelte, og være av godkjent kvalitet (høy kvalitets protein, sunne fettkilder, vitaminer og mineraler og fiber). Ikke prøv alene hjemme, få kvalifisert hjelp!

Referanser:
1. Saris (2001) Very Low Calorie Diets and Sustained weight loss. Obes Res. 9:295S-301S.

2. Tsai & Wadden (2006) The Evolution of very-low-calori diets: An update and meta-analysis. Obesity. 14: 1283-1293.

3. Hainer et al (2008) Treatment Modalities of obesity. What fits whom? Dia Care. 31(suppl 2): 269-277.