Vitamin D og kalsium viktig for maksimal fettap?

Ny forskning peker mot at det ikke bare er viktig å fokusere på karbohydrater, fett og protein når du skal slanke bort fettet på kroppen.

Det er et høyt fokus på makronæringsstoffer når en diskuterer det optimale kosthold for vektreduksjon. I fokuset på hva som er best å spise av karbohydrater og fett kan fokuset på andre næringsstoffer bli glemt. To mikronæringsstoffer som i dag er linket opp mot overvekt er vitamin D og kalsium. I en tidligere artikkel har jeg sett på hvordan blant annet ekstra kalsium påvirker fettforbrenningen positivt hos mennesker med lavt kalsiuminntak i utgangspunktet. Hvorvidt mangel på kalsium påvirker vekt og fettapet til personer som går ned i vekt er lite forsket på hittil. Vitamin D er viktig for utnyttelsen av kalsium og mangel på vitamin D er i tillegg en faktor flere tror kan påvirke vekta vår (1). Forskere fra Kina ønsket å finne ut hvorvidt tilskudd av kalsium og vitamin D kunne hjelpe personer med lavt kalsiuminntak å få en bedre vektnedgang.

I denne studien, utført på overvektige kinesiske studenter, ble totalt 53 deltakere tilfeldig plassert i en av to grupper. Begge gruppene hadde som målsetning å gå ned i vekt, og det som skilte gruppene var at den ene i tillegg inntok tilskudd med vitamin D (125 IU/3.1 ug) og 600 mg kalsium. På forhånd hadde personer som inntok mer enn 600 mg kalsium daglig blitt ekskludert fra studiet siden formålet var å teste personer med lavt inntak av kalsium. Det var i tillegg et krav at de skulle være med var ved god helse, og personer med blant annet høyt blodtrykk, diabetes eller noen form for hjertesykdom ble ekskludert.  Alle deltakerne ble satt på et kosthold som hadde som mål å skape 500 kcal underskudd. Kostholdets sammensetning av karbohydrater, fett og protein var 55-65 %, 20-30 % og 10-15 %. De fikk oppfølging annenhver uke i forhold til kostholdet og førte dagbok ved start og slutt for å få en oversikt over inntaket. Vekt, fettmasse, fettfri masse og fettprosent var blant målene som ble fulgt opp underveis i studien.

43 deltakere fullførte studien etter de kriteriene som ble satt. Alle deltakerne gikk ned i vekt uten forskjell mellom gruppene etter 12 uker. Gruppa som fikk tilskudd av vitamin D og kalsium fikk større fettap, større tap av bukfett og større reduksjon i fettprosent. Det var ingen forskjell i inntak av karbohydrater, fett eller protein. Energiinntaket var også likt. Studien peker dermed i retning av at tilstrekkelig inntak av kalsium og vitamin D er nødvendig for å oppnå maksimal fettreduksjon.

Kommentar
Det som er positivt med denne studien er at den tar for seg en problemstilling som ikke er forsket så mye på. Ved kun å inkludere personer med lavt kalsiuminntak får vi se betydning av tilstrekkelig kalsiuminntak i forhold til fettreduksjon. Studien har derimot flere klare svakheter som gjør det vanskelig å ende opp med noe annet enn spørsmål til slutt. For det første mangler studien en ordentlig kontrollgruppe som ikke gjør noen ting. I tillegg fikk ikke gruppa uten tilskudd noen form for placebo (narrepille). Målemetoden som ble brukt til å måle kroppssammensetningen (BIA) har sine klare svakheter, og her hadde DEXA vært å foretrekke. I tillegg er studien basert på kinesere, og hvorvidt vi kan overføre resultatene til oss i Norge er heller usikkert. Vi sitter dermed igjen med samme spørsmål som ved starten, er vi avhengige av tilstrekkelig kalsiuminntak for å oppnå maksimalt fettap? Flere studier med bedre metoder trengs før vi får svar på det spørsmålet.

Kilde
Zhu et al (2013) Calcium plus vitamin D3 supplementation facilitated fat loss in overweight and obese collage students with very low calcium consumption: a randomized controlled trial. Nutr J. 12(8): Doi:10.1186/1475-2891-12-8
Referanser
1. Foss (2009) Vitamin D deficiency is the cause of common obesity. Medical Hypotheses. 72: 314-321. d