Ulik effekt ved inntak av koffein i varme og kalde omgivelser?

Denne studien ville finne et svar på om koffeininntak gir ulike effekt på muskelsmerter i kalde og varme omgivelser.

Koffeintilskudd kan øke utholdenhetsprestasjoner ved å blant annet redusere muskelsmerter og RPE*.  

* RPE er Rate of Perceived Exertion,  som er et mål på en subjektiv opplevelse av utmattelse.

Hensikten med denne studien var å undersøke om effekten koffein gir er avhengig av om det er varme eller kalde omgivelser.

Metode
Forsøkspersonene var 11 mannlige syklister med en gjennomsnittsalder på 25 år.  De gjennomførte en sykkeltest hvor de først syklet 90 minutter med en intensitet på 65 % av maksimalt oksygenopptak (submaksimal trening) for deretter å gjennomføre en 15 minutters prestasjonstest.

Forsøkspersonene inntok 3 mg per kg kroppsvekt med koffein i kapselform eller placebo 60 minutter før og 45 minutter etter treningen ved 12 og 33 grader C.

Utmattelse (RPE) ble målt ved gjennomføring av treningen.

Resultat
Forsøkspersonene hadde høyere muskelsmerter ved inntak av placebo sammenlignet med når de inntok koffein.  

Temperaturen påvirket også muskelsmerte ved trening ved inntak av placebo. I 33 grader C ble smertene økt med 74 % sammenlignet med trening i 12 grader C.

Ved inntak av koffein viste målingene størst muskelsmerter ved trening i 33 grader C  vs.12 grader C.

Koffein reduserte ikke muskelsmerter ved trening i 12 grader C, men ved 33 grader C.

Til tross for disse synlige forskjellene i ulik temperatur, gir koffein positiv effekt uavhengig av temperaturen i omgivelsene.

Konklusjon
Denne studien fant ut at koffein forbedrer treningskapasiteten, men at effekten på muskelsmerter avhengig av temperatur til omgivelsene.

Så selv om trening i varme omgivelser øker muskelsmerter sammenlignet med kaldere omgivelser, er koffein med på å redusere denne smerten.

Kilde: . Physiol Behav. 2010 Dec 13.Caffeine lowers muscle pain during exercise in hot but not cool environments. Ganio MS, Johnson EC, Lopez RM, Stearns RL, Emmanuel H, Anderson JM, Casa DJ, Maresh CM, Volek JS, Armstrong LE.