Trening påvirker vekttap gjennom humør og selvkontroll

Skal du ned i vekt er det anbefalt å trene for å øke forbrenningen og komme i bedre form. Men ny forskning tyder på at psykososiale endringer som et resultat av trening er viktigere for vekttapet enn selve energiforbruket.  

De fleste vil anbefale deg å trene regelmessig om du ønsker å gå ned i vekt. Rådene inneholder som ofte lovnader om at treningen vil øke fettforbrenningen og energiforbruket ditt, få deg i bedre form og gi deg en fastere fasong. Sjelden fokuseres det derimot på de positive psykososiale endringene trening kan gi deg og som kan hjelpe deg ned i vekt. En studie fra USA undersøkte nærmere i hvor stor grad trening kan påvirke vekttapet via psykososiale faktorer.

137 overvektige menn og kvinner deltok i studien som varte i 26 uker. Alle deltakerne var inaktive og hadde det siste året trent mindre enn 20 minutter i uka.  I løpet av 6 måneder ble deltakere fulgt opp ca 1 gang i måneden med tanke på trening, der det var fokus på målsetting, bevisstgjøring og forhindring av tilbakefall til gamle synder. Generelt var anbefalingen på rundt 150 minutters trening i uka. I tillegg fikk deltakerne oppfølging av kosthold seks ganger de 14 første ukene. Oppfølgingen var enkel og hadde hovedfokus på de grove trekkene fremfor detaljer.

Etter 26 uker hadde gruppa gått ned i vekt og livviddemål. Treningen medførte økt energiforbruk, bedre humør og bedre selvkontroll i forhold til matinntak og trening. De positive forandringene i humør og selvkontroll hadde større betydning for størrelse på vekttapet enn selve økningen i energiforbruket. Studien viser med andre ord at den indirekte effekten av trening via psykososiale faktorer kan ha større betydning for vekttap enn selve økningen i energiforbruk.

Selv om studien har flere svakheter viser den at vi i dag kanskje har et for stort fokus på fysiologiske faktorer i henhold til vektreduksjon. Detaljer rundt fettforbrenning, kostholdssammensetning, maksimalt oksygenopptak og muskelbevaring dukker stadig opp i råd om hvilke treningsmetoder eller kosthold du bør velge. Denne studien viser at en ikke bør overse de psykososiale påvirkningene endring i treningsvaner og kosthold gir. Behandling av overvekt får mer og mer fokus på psykologiske faktorer i tillegg til de fysiologiske. Mange vektreduksjonsprogrammer har i dag større fokus på det mentale enn på selve treningen og kostholdet. Mye tyder på at de psykologiske og sosiale faktorene spiller en nøkkelrolle når det komme til behandling av overvekt og fedme. For deg som er midt i en vektreduksjon bør du tenke gjennom hvordan livsstilsendringen påvirker din daglige trivsel. Trives du godt med det du gjør er det stor sjanse for at du lykkes på sikt.

Kilde
Annesi (2011) Behaviorally supported exercise predicts weight loss in obese adults through improvements in mood, self-efficacy, and self-regulation, rather than by caloric expenditure. Perm J. Winter 15(1): 23-27.