Ta kontroll over valgene dine!

De fleste av oss møter de fleste situasjoner med gode intensjoner, for å så ende opp med å gå rett forbi fruktbollen på leting etter djevelens søte fristelser. Hvorfor gir vi så ofte etter for fristelser og handler mot våre egne ønsker?

Flere forskere har forsøkt å forstå og ikke minst forklare dette fenomenet. Helt siden Freud la fram sine teorier om id, ego og superego har flere forøkt forklare hvorfor vi ender i konflikt med oss selv. Dagens forskere ser derimot på denne kampen som en kamp mellom to emosjonelle systemer: våre impulser og vår evne til refleksjon. Disse systemene bruker forskjellige baner når de behandler informasjon, og den klassiske forestillingen om en engel på den ene skulderen og en djevel på den andre er ikke langt fra sannheten. Når vi får lyst på noe begynner en kamp mellom engelen og djevelen, og den som vinner er den som aktiveres sterkest. Det er for eksempel enklere å ignorere en svak impuls enn en sterk en. Du kan jo prøve å handle på tom mage mot å handle mens du er god og mett, og føle forskjellen. Samtidig stiller refleksjonen over handlingen du er i gang med å begå sterkere om du har gode teknikker for å gjenkjenne uønsket oppførsel.

Et vanlig tips er å unngå å ha søtsaker liggende. Ser du ikke søtsakene vil impulsen til å spise bli mindre. Men det er ikke alltid så enkelt som ut av syne ut av sinn. Nyere forskning viser at spesielt tre faktorer påvirker vår evne til å takle impulsene: mental belastning, stress og påvirkning av alkohol. De fleste har sikkert opplev å ta seg en hamburger, litt pommes frites eller en pølse etter en tur på byen. Like vanlig er det å bli fristet til å kutte ut dagens treningsøkt etter en slitsom dag på jobben og heller velge sofaen og litt lett underholdning på tven. Selv om verden er blitt mindre fysisk krevende så er den ikke nødvendigvis mindre mentalt krevende. Og selv om vi sitter i ro hele dagen på jobb, så tømmes våre mentale resurser. Ønsker du deg bedre kontroll over hvordan du skal takle fristelser, så er en god plass å begynne med å kartlegge hva som tømmer deg mentalt i løpet av dagen. Kanskje finner du enkelte ting i hverdagen du kan forandre slik at du stiller sterkere til å motstå impulsene og heller lytte til din egen refleksjon. Professor i psykologi Wilhelm Hofmann gir deg følgende tips i kampen mot impulsene.

10 tips til å øke din selvkontroll:
1. Bli klar over risikoen og den negative langtidskonsekvensen av uønsket oppførsel (sykdom, overvekt). 

2. Øk ditt personlige engasjement med for eksempel å fortelle dine venner om dine mål.

3. Ta glede av å nå midlertidige mål på veien.

4. Formuler ”hvis det skjer” løsninger for å håndtere vanskelige situasjoner (for eksempel hva skal du gjøre når du tilbys godteri på en hverdag?).

5. Erstatt gamle vaner med nye og bedre vaner. For eksempel istedenfor dessert, ta deg en kopp te eller kaffe.

6. Forandre dine impulser ved å assosiere synet av fristelser med negativt stimuli. Lær deg for eksempel til å se for deg selv slik du ikke ønsker å være hver gang du ser på en sjokolade.

7. Identifiser risikosituasjoner og unngå de som godt som det er mulig.

8.  Jobb med å fokusere på målet. Ikke bare tenk på det i det du planlegger livsstilsendring men tenk på det hver dag!

9. Lag deg små milepæler på veien.

10. Planlegg pauser og stunder der du slapper av i hverdagen for å unngå å tømme dine mentale resurser.

Neste gang du står overfor en fristelse, tenk over denne kampen som foregår i sinnet ditt. Kanskje en liten refleksjon kan hjelpe deg å lytte til engelen på skulderen din. 

Kilde
Hoffman & Friese (2011) Control Yourself! Scientific American Mind. May/June: 42-47.