Større biceps med proteintilskudd?

Ny studie har undersøkt om 12 uker styrketrening kombinert med inntak av Whey protein gir økt muskelmasse i biceps.

Det er fortsatt uklart om proteintilskudd i kombinasjon med styrketrening gir økt muskelstyrke og muskelmasse.  Dette skyldes svakheter til studiene som er gjennomført, som upresise målinger av muskelstyrke og muskelmasse, ingen kontroll på treningsmengden til forsøkspersonene før studiene startet og om forsøkspersonene har hatt inntak av proteintilskudd tidligere.

Målet med denne studien var å fastslå om inntak av Whey protein i kombinasjon med styrketrening gav større og sterkere biceps.

Metode
Forsøkspersonene var 33 utrente unge menn.  De gjennomførte 3 uker styrketrening med ingen kosttilskudd.  Deretter hadde de 6 uker treningsfri.  Etter treningsoppholdet ble forsøkspersonene delt inn i to grupper, en gruppe som inntok Whey proteintilskudd (17 personer) og en gruppe som inntok placebo (16 personer).  Begge gruppene gjennomførte styrketrening for biceps 3 dager per uke i 12 uker hvor de inntok Whey proteintilskudd eller placebo umiddelbart etter trening.

Det ble målt maksimal styrke og endring i muskelmasse i biceps før og etter den 12 uker lange styrketreningsperioden.

Resultat
Resultatene viste at begge gruppene fikk lik økning i bade muskelmasse og styrke etter 12 uker.

Konklusjon
Denne studien viser at et inntak av proteintilskudd ikke gir økt muskelmasse og styrke i biceps etter 12 uker med styrketrening.

Kilde: Med Sci Sports Exerc. 2012 Mar 28 Whey Protein does not Enhance the Adaptations to Elbow Flexor Resistance Training. Erskine RM, Fletcher G, Hanson B, Folland JP.Source 1Institute for Performance Research, Department of Exercise and Sport Science, Manchester Metropolitan University, Crewe, United Kingdom; 2School of Sport, Exercise and Health Sciences, Loughborough University, Loughborough, United Kingdom.