Sjokolademelk eller energidrikk etter trening?

Denne studien sammenligner restitusjonshastighet ved inntak av sjokolademelk og kommersiell energidrikk.

 For å få optimale idretts- og treningsprestasjoner inntar utøvere kosttilskudd som skal øke restitusjonshastigheten.

Denne studien har sammenlignet sjokolademelk med en kommersiell energidrikk/sportsdrikk som hjelp til restitusjon etter hard trening.

Metode

Ti syklister og triatleter på høyt regionalt nivå med et gjennomsnittlig maksimalt oksygenopptak på 55,2 +/- 7,2 mL.kg(-1)xmin(-1) utførte høyintensitets intervalltrening.  Etter 15-18 timer etter denne økten utførte de en sykkeløkt med en intensitet på 85 % av maksimalt oksygenopptak til utmattelse.

Deltakerne inntok 1,0 gram karbohydrater kg-1 time-1 med en tilfeldig drikke (enten sjokolademelk eller den kommersielle energidrikken).    Den samme testmetoden ble gjennomført en uke senere.  Da fikk de som drakk sjokolademelk første testen, tildelt den kommersielle energidrikken andre testen og omvendt.

Resultat

Resultatene viste at de ikke var noen forskjell på tid til utmattelse mellom sjokolademelk gruppen og den kommersielle energidrikkegruppen i sykkeltest ved 85 % av maksimalt oksygenopptak.

Konklusjon

Forskerne mener at denne studien antyder at det ikke er noen forskjell på å innta sjokolademelk og kommeriselle energidrikker med tanke på restitusjonshastighet etter hard trening.

Kilde: Appl Physiol Nutr Metab. 2009 Dec;34(6):1017-22.”Acute effects of chocolate milk and a commercial recovery beverage on postexercise recovery indices and endurance cycling performance”.  Pritchett K, Bishop P, Pritchett R, Green M, Katica C. Department of Health, Human Performance, and Nutrition, Central Washington University, Ellensburg, WA