Rødt kjøtt øker risiko for hjerte- og karsykdom

En forskningsrapport mener at risikoen for utvikling av hjerte- og karsykdommer økes ved inntak av rødt kjøtt.

Med unntak av fisk, har få viktige proteinkilder i kosten vår blitt studert i sammenheng med hjerte- og karsykdom. Fordi om verken proteiner fra dyre-eller planteriket har blitt sett i sammenheng med hjerte- og karsykdom så har andre næringsstoffer, som finnes i proteinrik mat (mettet fett, flerumettet fett og vitamin E, B6 og folat) blitt assosiert med risiko.

Målsetningen med denne amerikanske studien, som det her refereres til, var å undersøke sammenhengen mellom store proteinkilder i kosten vår og hjerte- og karsykdom. Bakgrunnen for at forskerne ville vite mer om dette er at en klar forståelse for eventuelle sammenhenger mellom viktige proteinkilder i kosten og hjerte- og karsykdom, vil gi oss en mulighet til å redusere risiko for hjerte- og karsykdom ved å bytte ut en proteinkilde med en annen, i stedet for å endre på hele kostholdet.

Studien fulgte 84136 kvinner i alderen 30-55 år, uten kjent kreft, diabetes, angina, hjerteinfarkt, slag eller annen hjerte- og karsykdom. Kosten ble undersøkt ved hjelp av et standardisert og validert spørreskjema hvert fjerde år. I løpet av 26 års oppfølging ble 2210 ikke dødelige infarkt registrert samt 952 dødsfall som følge av hjerte- og karsykdom.

Studien konkluderer med at inntak av rødt kjøtt øker risikoen for hjerte- og karsykdom og at hjerte- og karsykdom kan reduseres ved å endre proteinkilder i den amerikanske dietten.

Kilde: Bernstein et. al, Circulation. 2010;122:876-883.