Proteinrike og hyppige måltider reduserer magefett

Ny studie viser at et proteinrikt kosthold i kombinasjon med hyppig måltidsfrekvens kan hjelpe deg å redusere magefettet.

Langsomme karbohydrater og protein er viktige næringsstoff i kampen mot overvekt. Det er fortsatt usikkerhet om måltidsfrekvens kan være med på å forbedre effekten av et slikt kosthold.

Denne studien har sett på effekten av et kosthold bestående av et tradisjonelt (ca. 15 %) versus et høyere (ca. 35 %) inntak av proteiner enten i løpet av 3 eller 6 måltider per dag og om dette påvirker magefettet hos overvektige i løpet av en periode på to faser, a 28 dager per fase.  

I den første fasen ble energiinntaket beregnet og tilpasset hver enkelt forsøkspersons energibehov.  I den andre fasen fikk alle forsøkspersonene et energiunderskudd tilsvarende 75 % av kaloribehovet.

De 30 forsøkspersonene ble delt inn i tre grupper: to grupper som inntok et høyt inntak av proteiner, tilsvarende 35 % av kaloriene per dag, som enten spiste 3 eller 6 måltider per dag.  Den tredje gruppen spiste et mer tradisjonelt kosthold med 15 % av kaloriene fra protein fordelt på 3 måltid.

Etter fase en og to i studien ble endring av kroppsvekt, magefett og kroppsfett målt.

Resultat
Ved inntak av nok kalorier per dag hadde alle tre forsøksgruppene stabil kroppsvekt, men kroppsfett og magefett ble reduserte hos de som hadde et proteinrikt kosthold og hyppig måltidsfrekvens.

I den andre fasen av studien, når alle forsøkspersonene hadde negativ energibalanse, gikk alle ned i kroppsvekt. 

De to gruppene som hadde et kosthold bestående av mye proteiner fikk redusert kroppsfett og magefett.  Den gruppen som spiste hadde hyppige måltider klarte best å opprettholde muskelmassen ved et kaloriunderskudd.

Konklusjon
Å ha et proteinrikt kosthold bestående av ca. 35 % av et daglig kaloriinntak fordelt på hyppige måltider(6 per dag) reduserer magefett og gir bedre kroppssammensetning mer effektivt enn å spise færre og større måltider.  Dette gjelder både når du er i energibalanse og i energiunderskudd.

Kilde: Obesity (Silver Spring). 2013 Jan 2. doi: 10.1002/oby.20296. Increased protein intake and meal frequency reduces abdominal fat during energy balance and energy deficit. Arciero PJ, Ormsbee MJ, Gentile CL, Nindl BC, Brestoff JR, Ruby M.Source Department of Health and Exercise Sciences, Skidmore College, Saratoga Springs, New York, USA.