Påvirker reklame om trening matinntaket ditt?

Nyere forskning viser at reklame om mat påvirker matinntaket vårt.  Men hvilken effekt gir reklame om trening på matinntaket?  

Denne studien ville finne ut om personer som ble utsatt for reklame om trening endret matinntaket sammenlignet med en kontrollgruppe.

Metode
Før et måltid ble de 125 forsøkspersonene (71 kvinner og 54 menn) presentert for 8 reklamefilmer.  67 av forsøkspersonene så reklame relatert til trening mens de resterende 58 så reklame relatert til andre produkter (for eksempel reklame om biler, forsikringer osv.).

Måltidet som ble inntatt etter reklamen var pasta med tomatsaus, salat og sjokoladepudding.  Etter lunsj fikk alle forsøkspersonene utdelt et spørreskjema om deres body mass index (BMI), treningsvaner, motivasjon og beherskelse ovenfor mat.

Resultat
Forsøkspersonene som ble utsatt for reklame om trening reduserte kaloriinntaket med 21,7 % sammenlignet med kontrollgruppen.  I tillegg gav reklame om trening disse forsøkspersonene en økt oppfattelse av å være sunne.

De personene som fikk størst reduksjon i matinntaket som følge av reklamen var de med høyest BMI.

Konklusjon
Resultatene fra denne studien tilsier at reklame om trening kan bidra til å være en påminner om sammenhengen mellom mat og trening og påvirke matinntaket.  Studien kan også bidra til økt varsomhet ovenfor hvilken sterk påvirningskraft reklame ikke bare har på treningsvaner, men også til atferd ovenfor mat.

Kilde: Int J Behav Nutr Phys Act. 2011 Jan 28;8(1):6 Food compensation: do exercise ads change food intake? van Kleef E, Shimizu M, Wansink B.