Økt proteininntak øker fettforbrenning under trening?

Overvekt er blitt et stort problem i den vestlige verden, og kroppens evne til å forbrenne fett er en faktor som kan være av avgjørende betydning for enkelte mennesker. Økt proteininntak har vist seg å medføre større reduksjon i fettmasse og bedre vedlikehold av muskelmassen ved energiunderskudd. En nylig studie undersøkte hvorvidt økt proteininntak påvirket kroppens fettforbrenning under trening og kroppssammensetning i en periode med stabil vekt.

Hva gjorde de?

Både menn og kvinner deltok i studien. Deltakerne var unge, ikke røykende med god helse og stabil vekt de siste to månedene (stabil innen for 2 kg). 25 deltakere ble tilfeldig delt inn i grupper, en kontrollgruppe og en gruppe som spiste ekstra protein. Av 25 deltakere fullførte 18 studien. Alle deltakere ble bedt om å vedlikeholde vekten og vedlikeholde sitt nivå av fysisk aktivitet gjennom hele studien som varte i 3 måneder.

For å vedlikeholde vekten erstattet deltakerne halve energiinntaket i kostholdet sitt med tilskudd. Proteingruppa fikk proteintilskudd, mens kontrollgruppa fikk et tilskudd av karbohydrater og fett. Alle fikk beskjed om å spise 200 gram frukt og 300 gram grønnsaker daglig. Deltakerne skulle veie seg daglig og ble i tillegg veid ved universitetet for å kontrollere stabil vekt. Før og etter studien ble kroppssammensetningen målt ved dexa og fettforbrenning målt under sykling ved hjelp av utstyr til å måle oksygenopptak.

Hva fant de ut?
Vekta hold seg stabil i begge gruppene. Proteininntaket i proteingruppa økte slik at det ble forskjell mellom gruppene (0.9 g/kg kroppsvekt mot 1.2 g/kg kroppsvekt). Kroppens maksimale fettforbrenning (fatmax) under trening økte i proteingruppa (0.08 g/min), og det økte proteininntaket forklarte 39 % av variasjonen av forandringen i fatmax. I proteingruppa økte deltakerne den fettfrie massen (muskler og slikt) og reduserte fettmassen, noe som medførte redusert fettprosent. I kontrollgruppa var det ingen endring i fettfrimasse, fettmasse eller fatmax. Ingen av gruppene forandret maksimalt oksygenopptak eller fysisk aktivitet.

Kommentar
Det studien strengt tatt viser oss er at en kan redusere fettprosenten ved å øke proteininntaket. I forhold til økning i fettforbrenning er det vanskelig å si om det kommer av redusert karbohydratinntak eller økt proteininntak. Ved å fjerne halvparten av energiinntaket og erstatte det med proteintilskudd, så vet en lite om hva som ble fjernet (fett, protein, karbohydrater). Et minstekrav her burde vært en kontroll av matinntak før, under og etter studien ved hjelp av kostholdsdagbøker.

”Kontrollgruppa” var bare på 4 personer, noe som er alt for lite. I tillegg kan en diskutere om det er en kontrollgruppe når de i endrer kostholdet. Her skulle de hatt en ekstra gruppe som ikke gjorde noe annet enn å teste seg før og etter. Det hadde også vært greit å se at det ikke var noen signifikant forskjell mellom gruppene ved oppstart, blant annet på fatmax som var mye lavere i proteingruppa enn i kontrollgruppa (0.43 g/min mot 0.52 g/min). Spesielt med tanke på at endringen i proteingruppa var på hele 0.08 g/min.

Proteininntak er viktig ved reduksjon av fettmassen og vedlikehold av den fettfrie massen. Men betydningen av protein for fatmax krever mer forskning med et bedre øye for detaljene. I mellomtiden kan du lese om hvordan du kan påvirke fettforbrenningen din via kosthold og trening i disse artiklene:

Optimal fettforbrenning – Del 1 Trening
Optimal fettforbrenning – Del 2 Kosthold

Kilde
Soenen et al (2010) Protein intake induced an increase in exercise stimulated fat oxidation during stable body weight. Physiol Behave. 101: 770-774.