Multivitamintilskudd øker faren for brystkreft?

Mange bruker i dag multivitamin- og mineraltilskudd for å sikre seg tilstrekklig inntak av viktige næringsstoffer. Få har derimot bruk for alle vitaminene og mineralene som tilskuddet tilbyr, siden de får tilstrekkelig inntak via kostholdet. Men kan man overdrive inntaket? Denne studien ser på hvordan bruken av multivitaminer påvirker faren for brystkreft hos svenske kvinner.

Metode

35 329 svenske kvinner i alderen 49-83 år ble fulgt opp med spørreskjema og sjekket opp mot det svenske kreftregisteret. Studiens hovedmål var å undersøke om inntak av multivitamin- og mineraltilskudd økte faren for brystkreft. Andre faktorer som påvirket faren for brystkreft ble kontrollert i samme spørreskjema.

Resultat

Etter å ha justert for andre faktorer som kunne påvirke utfallet gav bruk av multivitamin- og mineraltilskudd 19 % større sjanse for utvikling av brystkreft. Studien kontrollerte ikke innholdet i de forskjellige tilskuddene, men forskerne konkluderte med at de fleste multivitamintilskudd i Sverige innholdet daglig anbefalt inntak av de fleste vitaminer og mineraler. Kvinner som rapporterte bruk av kalsiumtilskudd hadde 26 % redusert risiko for brystkreft. Bruk av spesifikke tilskudd (istedenfor multivitaminer) gav ingen økt fare for brystkreft.

Forskerne linket den økte faren ved bruk av multivitamin- og mineraltilskudd til folat, men konkluderte med at mer forskning trengs for å vite sikkert hvorfor bruk av multivitamin- og mineraltilskudd øker faren for brystkreft.

Til ettertanke

Det er viktig å huske på at ved denne typen studier så ser man på sammenhengen mellom to variabler, og at det ikke vises et årsak-virkningforhold. Selv om en prøver å kontrollere andre faktorer som kan påvirke utfallet så kan det være en tredje faktor som påvirker resultatet. Likevel er flere av de viktigste faktorene kontrollert for, og en bør ikke ukritisk bruke multivitamin- og mineraltilskudd. Isteden bør en få gjort en liten analyse av sitt eget kosthold, og eventuelt bruke spesifikke tilskudd (vitamin D, kalsium og lignende) for å kompensere mangler som en ikke klarer endre med kostholdet.

Kilde
Larsson et al (2010) Multivitamin use and breast cancer incidence in a prospective cohort of swedish women. Am J Clin Nutr. 91: 1268-1272.