Mer fett i kosten – bedre prestasjoner?

Mange har vært i den oppfatning at et kosthold bestående av karbohydrater vil være gunstig for prestasjoner i utholdenhetsidretter. Denne artikkelen ser på om vi har gått for langt i denne tankegangen på bekostning av fettinntaket.

Forfatteren av artikkelen har sett på en rekke forskningsrapporter som viser at et økt innhold av fett i maten, fører til økt prestasjonsnivå.

Prestasjonsnivå i utholdenhetsidretter er avhengig av det maksimale oksygenopptaket og tilgang på næring (først og fremst karbohydrater og fett). Med økende arbeidsintensitet blir karbohydrat behovet større og trøtthet har en sammenheng med reduserte glykogendepoter i musklene og lavere glukose konsentrasjoner i blodet. Da er det logisk å ha et kosthold som i hovedsak består av karbohydrater dersom målet er å prestere optimalt.

Det finnes få studier som har studert effekten av å spise mer fett i kosten.

I praksis får mange utholdenhetsutøvere i seg for lite energi gjennom maten enn det de forbruker pga sin trening. Det oppstår en negativ energibalanse. Dersom fettinnholdet i kosten økes på bekostning av karbohydrater, blir som regel prestasjonene dårligere. Men økes derimot fettinnholdet, slik at fettinnholdet utgjør 40 % av den totale energimengden, uten å redusere karbohydrat innholdet i kosten, finnes det studier som viser en markant prestasjonsforbedring. Dette gjelder spesielt for arbeidsintensiteter opp til 60 – 70 % av maksimal aerob kapasitet.

For lite fett i kosten kan føre til at muskelcellene innhold av fett (triglyserider) synker. Triglyserider er viktig for den arbeidende muskelen, selv om muskelglykogenet (karbohydrater) kvantitativt er det viktigste næringsstoffet for de fleste utholdenhetsidretter.

Kostholdet bør derfor bestå av tilstrekkelig med karbohydrater for å gi tilstrekkelige glykogenlagre i muskelene. Men samtidig er det viktig at den innholder tilstrekkelig med fett for å oppnå en energibalanse og å bygge opp optimale fettdepoter i muskelcellene.

Referanse:
D.,R. Pendergast, J.J. Leddy og J.T. Venkatraman: A perspective on fat intake in athletes.
Journal of the American Colleges of Nutrion.
2000; 19:345-350