Melk gjør musklene godt!

Ønsker du mer muskler og mindre fett på kroppen?  Da kan melk etter trening hjelpe deg.

Hensikten med studien var å se effekten av å drikke melk sammenlignet med en energidrikk av karbohydrater på muskelmasse og styrke i kombinasjon med styrketrening.  Tidligere studier av menn viser at inntak av fettfrimelk gir en gunstig effekt på økning av muskelmasse og styrke.  Denne studien ville undersøke om denne kombinasjonen også er gunstig for kvinner.

Metode

Forsøkspersonene var unge kvinner med en gjennomsnittsalder på 23,8 år.  De ble delt i to grupper, en gruppe som inntok fettfri melk (10 kvinner) og en gruppe som inntok energi drikk av karbohydrat (10 kvinner).  Begge gruppene inntok drikken sin umiddelbart etter trening og 1 timer etter trening. Mengden de drakk var 2 x 500 ml hver.

Forsøkspersonene trente 5 dager per uke i 12 uker.

Målinger som ble gjennomført før og etter treningsperioden var: kroppssammensetning og styrke.

Resultat

Resultatene viste at begge gruppene økte i vekt etter treningsperioden. Karbohydratgruppen økte gjennomsnittlig med 0,86 kg mens gruppen som drakk melk økte vekten gjennomsnittlig med 0,50 kg.

Muskelmasse økte hos begge gruppene, men mest hos gruppen som inntok melk.

Bare gruppen som drakk melk fikk reduksjon i fettmasse.

Styrke økte mest hos gruppen som drakk melk, men også karbohydratgruppen fikk en liten økning i styrke.

Konklusjon

Forskerne konkluderte med at tung styrketrening for hele kroppen med inntak av melk sammenlignet med karbohydrater rett etter trening resulter i en bedre utvikling av muskelmasse, styrke og tap av fettmasse. 

Denne rapporten er med på å dokumentere at melk er en effektiv drikk for å opprettholde en gunstig kroppssammensetning for både kvinner og menn dersom man trener styrke.

Kilde: Med Sci Sports Exerc. 2009 Dec 9.”Body Composition and Strength Changes in Women with Milk and Resistance Exercise.”, Tang JE, Tarnopolsky MA, Phillips SM. Exercise Metabolism Research Group, Department of Kinesiology, McMaster University, Hamilton, ON, CANADA;  Pediatrics and Medicine, McMaster University Medical Centre, Hamilton, ON, CANADA