Lavkarbo eller lavfett for å bekjempe muskeltap ved vektreduksjon hos eldre

Er lavkarbo mer effektivt enn enn lavfettkosthold i behandling av overvekt og metabolsk syndrom hos eldre? Ny forskning gir delvis svar.

Forskere fra USA har nylig utført en studie som ser på hvordan eldre som skal ned i vekt respondere på ulike kosthold med og uten styrketrening.

Hva gjorde de?
42 eldre menn (50-75 år) ble tilfeldig fordelt på fire grupper. Første gruppa spiste lavfettkosthold (LF), andre gruppa spiste lavkarbokosthold (LK), tredje gruppa spiste lavfettkosthold og trente styrketrening (LFS) og den fjerde gruppe spiste lavkarbokosthold og trente styrketrening (LKS). Deltakere på lavfettkosthold ble anbefalt å følge et kosthold veldig likt anbefalinger råd fra statens råd for ernæring og holde seg til ca 1800 kcal daglig. Gruppene som skulle spise lavkarbokosthold ble bedt om å innta mindre enn 50 gram karbohydrater daglig og holde seg unna frukt, juice, kornprodukter, pasta og ris. Ingen restriksjoner fantes på verken fettinntak, type fett eller energiinntak (spiste så mye de ville). Gruppene som trente styrketrening trente de 6 første ukene med 1×10-15 repetisjoner på et standard helkropp treningsopplegg. De neste 6 ukene øktes intensiteten med å trene på 2×8-12 repetisjoner. Ved start og slutt av studien ble alle deltakerne testet for vekt, kroppssammensetning (Tanita), 3-5RM, blodtrykk, livvidde, HDL kolesterol, LDL kolesterol og triacylglycerol (TAG).

Hva fant de ut?
32 deltakere med en snittalder på 60 år gjennomførte studien. Kostholdsdagbøker og ketostix viste at deltakerne lyktes bra med å følge kostholdsanbefalingene. Gruppene oppnådde følgene sammensetning av karbohydrater:fett:protein:
LF – 55:24.18
LK – 16:54:28
LFS – 57:20:20
LKS – 12:516:31
Det var signifikant forskjell mellom karbohydratinntak og fettinntak mellom lavfett og lavkarbogruppene, men det var ingen signifikant forskjell i proteininntak. Det var ingen signifikant forskjell i vekttap eller tap av fettfri masse mellom gruppene. Alle gruppene fikk i tillegg reduksjon i blodtrykk, livvidde og fastende blodsukker, men det var ingen forskjell mellom gruppene. Kun gruppene som trente styrketrening økte styrken med ingen forskjell mellom de forskjellige kostholdene.

Der en fant forskjeller var på nivå av TAG og HDL kolesterol. LFgruppa fikk lavere reduksjon i TAG og en reduksjon i HDL kolesterol i motsetning til de andre gruppene som reduserte TAG i større grad og vedlikeholdt eller fikk en økning i HDL kolesterol (LKSgruppa).

Hva forteller studien oss?
Studien gir ingen klare svar og blir svekket av et lav antall deltakere i hver gruppe. Tiltross for få signifikante forskjeller mellom gruppene var det tendenser mot bedre vedlikehold av fettfrimasse i lavkarbogruppene, noe som tyder på at lavkarbokosthold kan ha en fordel i forhold til vedlikehold av muskelmassen ved vekttap. En mulig årsak til dette er høyere proteininntak i lavkarbogruppene (30-40 gram mer daglig). Studien føyer seg inn i rekken som viser at lavkarbokosthold gir en fordelaktig reduksjon i TAG og økning av det gode kolesterolet HDL. Økningen i HDL var høyest i LKS gruppa, noe som tyder på at styrketrening kan forsterke effekten lavkarbo har på HDL kolesterol. Dessverre ble LDL målt men ingen resultater ble presentert ved 12 uker. Mer forsknings trengs for å gi svar på hvordan eldre respondere til lavkarbokosthold med og uten styrketrening ved vektreduksjon.

Kilde
Wood et al (2012) Preservation of Fat-Free Mass After Two Distinct Weight Loss Diets with and without Progressive Resistance Exercise. Metab Syndr Relat Disord. Jan 27. Epub ahead of print.