Karbohydratlager og væskebalanse er avgjørende for fotballprestasjon

Begynner du fotballkampen med halvfylte sukkerlagre i muskulaturen, vil du sannsynligvis prestere dårligere i siste omgang enn i første.

En oversiktsartikkel hvor flere forskningsartikler, som ser på forholdet mellom inntak av karbohydrat, kreatin og væskeerstatnings drikker opp mot prestasjon i fotball konkluderer på følgende måte: For å opprettholde høye hastigheter, maksimale løp og scoringer samt å holde skader på avstand- også i de siste minuttene av en fotballkamp, er fotballspilleren helt avhengig av at sukkerlagrene (glykogenlagrene) i muskulaturen er fulle ved begynnelsen av kampen.

Å innta hensiktsmessige mengder karbohydrat (f.eks korn, pasta, ris, potet, mv.) fra kosten i dagene og timene før hard trening og konkurranse er avgjørende for å opprettholde sukkernivåene (glykogennivåene) i musklene og dermed prestere optimalt.  Dette gjelder også underveis i konkurranse og trening. Hvis en spiller ikke er nøye med å innta nok karbohydrat vil dette bidra til redusert prestasjon.

I likhet med at et lavt karbohydratinntak er ødeleggende for prestasjon, vil prestasjonen også reduseres betydelig hvis fotballspilleren får i seg for lite væske. Sportsdrikk som inneholder moderate mengder karbohydrat og elektrolytter (salter), spesielt natrium, er bedre enn rent vann alene når en skal opprettholde væskebalansen under fotballkamp. Det anses som typisk for fotballspillere at de ikke spiser nok karbohydrat og begynner fotballkamper med lave karbohydratlager. Dette i tillegg til at de ikke drikker nok væske under trening og kamp.

Trenere og støtteapparat oppfordres derfor til kontinuerlig å minne om behovet for karbohydrat gjennom kosten, samt å minne spillerne på viktigheten av å erstatte væsketapet under og etter trening og kamp. Dette bør de gjøre ved å forsikre at væske er tilgjengelig på sidelinjen, og når mulig, veilede utøveren når det kommer til spise- og drikkevaner. Fotballspillere på alle nivå kan dra fordel av å følge gjeldende ernæringsanbefalinger. (Da det meste av løpingen, som foregår i fotball er submaksimal, konkluderer artikkelforfatteren Donald T. Kirkendall med at det synes å være usannsynlig at kreatintilskudd vil ha en viktig betydning i fotball.)

(Kilde: Donald T. Kirkendall, Ph.D., FACSM: Sports Medicine Committee, US Soccer Federation. Gatorade Sport Science institute 2004)