Kalium i kampen mot høyt blodtrykk

Nylig (16. juli 2011) kunne vi lese i Dagbladet om ny forskning som viser at det ikke bare er saltet i maten vi spiser som spiller en rolle ved høyt blodtrykk, men også at kaliuminnholdet er av betydning. Forholdet mellom natrium (salt) og kalium sin påvirkning på blodtrykket vårt er derimot vært vist i tidligere studier.

Allerede i 1940 lagde en mann med navn Kempner et kosthold rikt på ris og frukt (ble kalt risfrukt dietten). Kosthold ble blant annet brukt til å redusere høyt blodtrykk. På den tiden hadde de derimot ikke funnet linken mellom frukt sitt høye innhold av kalium og redusert blodtrykk. 

På 1980 tallet kom forskning som viste at høyt saltinntak ikke nødvendigvis var forbundet med høyt blodtrykk. Noen større studier viste faktisk at de med lavest inntak av salt hadde høyest forekomst av høyt blodtrykk. Dette fikk forskerne til å se etter andre næringsstoffer som kunne påvirke blodtrykket. Inn på banen kom blant annet kalium.

Tilskudd av kalium viste seg å kunne redusere blodtrykk hos pasienter med høyt blodtrykk, og spesielt hos de med høyt saltinntak. Adrogue og Madias kom i 2007 med en sammendragsartikkel på kalium:natrium ratio og blodtrykk. Studier de henviste til viste at kalium:natrium ratioen kunne i større grad forutsi høyt blodtrykk enn kalium eller natriuminntak alene. Mye av forklaringen på hvorfor forholdet er så viktig ligger muligens i vårt genetiske materiale mener forskerne. Nyrene våre er ikke tilpasset et kosthold med mye salt og lite kalium, og klarer dermed ikke kompensere. Mye cellulært natrium og lite cellulært kalium medfører økt motstand i perifert blodårenett, noe som igjen øker blodtrykket. Basert på den forskningen som er gjort til i dag anbefaler forskerne at forholdet mellom kalium og natrium skal ligge på 2:1. I praksis vil dette si at for hvert gram natrium du inntar skal du innta 2 gram kalium.

Det er fort gjort å tenke seg at en kan spise så mye salt en vil bare en får i seg nok kalium. Men vi må huske på at det alltid er individuelle forskjeller på hvordan vi reagerer på diverse næringsstoff. Noen mennesker er genetisk utsatt for høyt blodtrykk og veldig sensitive til høyt innhold av salt i kostholdet. Hvis du er av de som er i faresonen for høyt blodtrykk eller at høyt blodtrykk er vanlig i familien, så bør du følge rådet om å legge deg under 2400 mg natrium daglig (ca 6 gram salt) i tillegg til å få i deg tilstrekkelig kalium. Enkelte myndigheter vil ha deg enda lavere til 4 gram salt daglig. No er det ikke bare salt og kalium som teller. Et annet næringsstoff som er viktig for å holde blodtrykket i sjakk er kalsium. Det er med andre ord viktig å ha fokus på hele kostholdet. De enkle råd er å spise mye grønnsaker og frukt. Unngå for mye bearbeidet mat.

Opptil 80 % av saltet vi får i oss kommer av bearbeiding og behandling av mat, spesielt rødt kjøtt. Velg derfor rene råvarer tilfør maten din krydder selv. Det finnes mange gode krydder som gir god smak og som ikke innholder store mengder natrium. Er du i tillegg flink til å bevege deg mye så er du ett skritt nærmere et liv med litt mindre blodtrykk.

Kilder
Adrogue & Madias (2007) Sodium and potassium in the pathogenesis of hypertension. N Engl J Med. 356: 1966-1978.

McCarron (1997) Role of adequate dietary calcium intake in the prevention and management of salt-sensitive hypertension. Am J Clin Nutr. 65(suppl): 712-716