Hopp ikke over frokosten

En amerikansk studie viser at sultne mennesker lettere velger usunn mat og spiser mer.

Stress og dårlig planlegging kan gi lite regelmessig måltidsfrekvens.  Går du lenge fastende kan det påvirke matvalget ditt senere på dagen.

Forskerne har sett på hvordan faste påvirker valg av mat ved å sammenligne to ulike grupper når et måltid ble servert.
Den ene gruppen hadde fastet 18 timer mens den andre, kontrollgruppen, spiste som vanlig.  Det ble totalt brukt 128 forsøkspersoner i studien.

Forsøkspersonene ble presentert for mat bestående av 2 karbohydratrike måltider av pommes frites og vårruller, 2 proteinrike måltider (kylling og ost) og 2 måltider bestående av grønnsaker.  For å gjøre valget av måltid mest mulig tilfeldig, ble matfatene plassert i ulik rekkefølge for hver person som forsynte seg.  Mengde mat på hvert fat ble bestemt av forsøkspersonene selv.  Maten ble veid etter hvert som den ble plassert på fatet, og matinntaket ble videofilmet.

Personene som hadde fulgt sin vanlige dagsrytme for inntak av mat valgte sjeldnere mat med høyt kaloriinntak enn personene som hadde fastet (44% vs  75 %).  Denne trenden ble forsterket når man så på kjønn separat.  Her valgte hele 80 % av de fastende kvinnene usunn mat, mens bare 36 % av kontrollgruppen gjorde det samme.

I tillegg viste studien at de fastende fikk i seg hele 46,7 % flere kalorier enn kontrollgruppen.

Kilde:http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1195521