Grønne tomater gir større muskler?

Det mener amerikanske forskere etter å ha studert virkningen av tomatidine, et molekyl som finnes i grønne tomater.

Muskelatrofi eller muskelsvinn kan skyldes aldring og ulike sykdommer/skader.  I følge forskere fra University og Iowa kan grønne tomater forebygge dette.  Ved hjelp av en ny screeningmetode har de oppdaget tomatidine, en sammensetning som finnes i grønne tomater som har en svært gunstig effekt på muskelvekst og reduksjon av muskelsvinn.

Viktig i kampen mot muskelsvinn
Muskelatrofi kan skyldes kreft, hjertesykdommer eller ortopediske skader, noe som kan gi dårligere livskvalitet for dem det gjelder.  I følge forskerne gjelder dette opptil 50 millioner amerikanere årlig hvorav 30 millioner er personer over 60 år.  Dette er en gruppe som ofte blir pleietrengende.

Helsesystemet mangler en metode å behandle dette på.  Trening kan hjelpe, men for noen pasientgrupper er det ikke mulig å gjennomføre.

Som et resultat av dette har de amerikanske forskerne vært på jakt etter en molekylsammensetning som kan være til hjelp i behandlingen av muskelsvinn. De oppdaget at tomatidine påvirket genene og musklene våre på en motsatt måte som hos personer som har muskelsvinn.

Ved hjelp av studier på friske mus, viste resultatene at mus som fikk tomatidine fikk større muskler, ble sterkere og kunne trene lenger. Altså kan tomatidine forebygge muskelsvinn.

Forebygge overvekt også?
Forskerne var overrasket over funnene.  I tillegg til å øke muskelmassen ble også fettmassen redusert.  Dette kan bety av tomatidine kan være til hjelp i forebygging av overvekt også.

En annen fordel med tomatidine i kampen mot muskelsvinn er at dette er en natulig sammensetning som blir produsert når alpha-tomatine (som finnes i tomatplanter og i grønne tomater) blir fordøyd i magen.


Hvor mye grønne tomater er det trygt å spise? 

Forskerne sier at det er trygt å spise moderate mengder.  Men de er enda ikke sikker på hvor stor dose som må spises for å få i seg like stor mengde tomatidine som musene i forsøket fikk i seg.  De er heller ikke sikre på om denne dosen med tomatidine er sikkert for mennesker eller om den har den samme effekten på mennesker.

De påpeker at det for tiden jobbes med å finne svar på disse spørsmålene.

Kilde:
J Biol Chem. 2014 Apr 9. Systems-Based Discovery of Tomatidine as a Natural Small Molecule Inhibitor of Skeletal Muscle Atrophy.Dyle MC1, Ebert SM, Cook DP, Kunkel SD, Fox DK, Bongers KS, Bullard SA, Dierdorff JM, Adams CM.