Grønn te øker fettforbrenningenDenne studien undersøkte om utholdenhetstrening sammen med inntak av grønn te økte fettforbrenningen.

Denne studien undersøkte om utholdenhetstrening sammen med inntak av grønn te økte fettforbrenningen.

Utholdenhetstrening og inntak av ekstrakt fra grønn te(te med katekin*) er kjent for å øke fettforbrenningen.

(*Katekin er en antioksidant)

Men man kjenner enda ikke alle synergieffektene til grønn te.

Forskerne hadde hypotesen om at grønn te sammen med utholdenhetstrening vil øke fettforbrenningen under trening sammenlignet med dem som trente uten inntak av grønn te.

Metode

Forsøkspersonene var 12 menn i moderat god form(gjennomsnittlig oksygenopptak på 50, 7 mL/kg/min).  De ble delt inn i to grupper, en som inntok grønn te og en som inntok placebo.  Gruppen som inntok grønn te inntok 572,8 mg. per dag.

Begge gruppene utførte trening på ergometersykkel med en intensitet på 60 % av maksimal hjertefrekvens i 60 minutter 3 dager per uke i 10 uker.

For å måle fettforbrenningen ble respiratorisk kvotient/koeffisient (RQ).  Dette er en målemetode som beregner forholdet mellom utånding av karbondioksid og forbrukt oksygen. Enkelt forklart kan man si at dersom RQ er lik 0,70 forteller den oss at fett er den dominerende energikilden, er den 0,85 er det en blanding av karbohydrater og fett, mens verdier på 1,00 eller høyere indikerer at karbohydrater er den dominerende energikilden.

Resultat

Resultatene viste at RQ var uforandret hos placebogruppen mens den ble lavere hos gruppen som inntok grønn te sammen med utholdenhetstreningen.

Trening med lave karbohydratlagre gir også økt fettforbrenning.

Konklusjon

Resultatene antyder at regelmessig inntak av grønn te i kombinasjon med utholdenhetstrening og moderat intensitet gir en økning i fettforbrenningen under trening.

Kilde: Scand J Med Sci Sports. 2010 Mar 10. Effect of endurance training supplemented with green tea extract on substrate metabolism during exercise in humans.Ichinose T, Nomura S, Someya Y, Akimoto S, Tachiyashiki K, Imaizumi K.Faculty of Human Sciences, Waseda University, Tokorozawa, Japan.