Glykemisk indeks og løpskapasitet

Bør du spise mat med lav eller høy glykemisk indeks for å prestere optimalt ved løping?

Studien undersøkte effekten av inntak av mat med ulik glykemisk indeks på forbrenning under trening og løpskapasitet.

Metode
Forsøkspersonene gjennomførte 3 ulike løpetester på forskjellige dager.  15 minutter før hver løpstest, inntok deltakerne enten linser (lav glykemisk indeks), poteter (høy glykemisk indeks) eller placebo.  Hver forsøksperson inntok lik mengde av hver mattype (1 g. per kg kroppsvekt) og løpte på tredemølle i 5 minutt med en intensitet på 60 %, 45 minutt med en intensitet på 70 % og til slutt løp med en intensitet på 80 % av maksimal oksygenopptak til utmattelse.

Målingene etter 15 minutter i løpetesten viste at blodsukkernivå var høyest ved inntak av mat med høy glykemisk indeks sammenlignet med løpetest med inntak av mat med lav glykemisk indeks og placebo.
Målingene umiddelbart etter løpetesten viste at blodsukkernivået var høyest etter inntak av mat med lav glykemisk indeks sammenlignet med mat med høy glykemisk indeks og placebo.

Det var etter inntak at mat med lav glykemisk indeks at forsøkspersonene holdt ut lengst  ved gjennomføring av løpstesten sammenlignet med mat med høy glykemisk indeks og placebo.

Konklusjon
Resultatene i denne studien tyder på at mat med lav glykemisk indeks, inntatt 15 minutt før en løpetest, opprettholder et jevnt blodsukker og øker løpskapasiteten.

Kilde: Int J Sports Med. 2011 May 17.The Effects of Pre-Exercise Glycemic Index Food on Running Capacity. Karamanolis IA, Laparidis KS, Volaklis KA, Douda HT, Tokmakidis SP. Source Physical Education and Sport Science, Democritus University of Thrace, Komotini, Greece.