Fysisk aktivitet, livskvalitet og prostatakreft

Hensikten med dette studiet var å se nærmere på hvilken effekt fysisk aktivitet har på livskvaliteten hos prostatakreftoverlevende som undergikk hormonbehandling.

Åttifire personer som hadde overlevd prostatakreft og gikk på hormon behandling deltok i spørreundersøkelsen. Deltagerne svarte på spørsmål i forhold til livskvalitet, fysisk trening og holdninger til fysisk aktivitet.

Under halvparten av personene som var med i studiet ble klassifisert som fysisk aktive. Undersøkelsen viste ingen sammenheng mellom fysisk aktivitet og alder, PSA nivåer (et hormon som lages i prostata, høye nivåer av dette hormonet kan indikere prostatakreft),eller tidsrommet en hadde fått hormonbehandling over.

Sammenlignet med kontrollgruppen scoret de fysisk aktive høyere på både fysisk og sosial livskvalitet. Deltagere som ble klassifisert som aktive, målte også høyere nivå av livskvalitet enn de som ble klassifisert som å ha et moderat aktivitetsnivå.

Holdningen til fysisk aktivitet var den viktigste faktoren for bakgrunn for å drive fysisk aktivitet, mens i hvilken grad en oppfattet kontroll over egen atferd var det viktigste for livsførsel.

Funnene i denne undersøkelsen viser en positiv sammenheng mellom fysisk aktivitet og livskvalitet hos menn med prostatakreft som gjennomgår hormonbehandling. Resultatene viser at målgruppens holdninger og forhold som er knyttet til evnen til å utføre trening vil være gode tilnærmingsmåter for å motivere til trening.

Henvisning
Keogh JW, Shepherd D, Krägeloh CU, Ryan C, Masters J, Shepherd G, MacLeod R. (2010)Predictors of physical activity and quality of life in New Zealand prostate cancer survivors undergoing androgen-deprivation therapy. Nov 5;123(1325):20-9.