Frukt og grønt i skolen er effektivt for barnas helse

En nylig studie viste at gratis frukt og grønnsaker i skolen kan få barn til å velge mer sunt.

Inntak av frukt og grønt er viktig for helsa vår, og norske myndigheter har satt fokus på å øke inntaket av frukt og grønt i Norge. De vaner vi har fra vi var barn bærer vi ofte med oss inn i voksenlivet, og myndighetene har dermed satt søkelyset på å øke inntak av frukt og grønnsaker hos barn. Et av tiltakene de har gjort er å prøve ut en ordning der barn får gratis frukt og grønt på skolen. Norske forskere har undersøkt hvordan denne ordningen har påvirket inntak av usunn snacks blant barn i Hedmark og Telemark.

27 skoler deltok i undersøkelsen som begynte i skoleåret 2001-2002 og ble fulgt opp i skoleåret 2008. I 2001 hadde ingen av skolene noe gratis frukt og grønt ordning, mens i 2008 hadde 15 av skolene gratis frukt og grønt ordning mens 12 skoler ikke hadde noen. Elever og foreldre svarte på spørreskjemaer som hadde som mål å kartlegge inntak av brus, godteri (sjokolade og blandet) og chips. I tillegg ble det undersøkt hvordan utdannelsesnivå til foreldre påvirket resultatene.

Studien viste en generell reduksjon av usunn snacks blant barn fra 2001 til 2008. Reduksjonen var størst blant barn som gikk på skoler med gratis frukt ordning og blant barn der foreldrene hadde lavere utdanningsnivå (ikke universitet eller høgskole). Resultatene er og i tråd med den generelle nedgangen en har sett i sukker- og brusinntak i Norge i løpet av den samme perioden.

Denne studien gir en antydning til at gratis frukt og grønt på skolen kan påvirke barn til å spise mindre usunn snacks i løpet dagen. Selv om den ikke viser oss om frukt og grønt ordningen var årsaken til de sunnere vanene, så gir den en pekepinn på at fokus på frukt og grønt fra unge alder er viktig for å redusere inntak av usunn snacks i den norske befolkningen. Helseinformasjon gir ofte mest endring hos de med høyere utdannelse, men denne studien viste at det var de med lavest utdannelse som fikk størst effekt. Det kan tyde på at løsninger der myndighetene fokuserer på å gi gratis tilgang på frukt og grønt i skolen, istedenfor bare å opplyse om de positive effektene, kan hjelpe hele Norges befolkning.

Forskerne konkluderte i tillegg med at det er bedre å fokusere på hva som er sunt å spise istedenfor å fokusere på hva vi ikke skal spise. Det er ingen tvil om at vi i Norge har godt av å spise mer frukt og grønt. Hvilke metoder som er best for å øke inntaket gjenstår å finne ut av, men en ordning med gratis frukt og grønt vil sannsynlig gjøre oss mer beviste fra ung alder.

Kilde
Øvreby et al (2012) Introduction of a school fruit program is associated with reduced frequency of consumption of unhealthy snaks. Am J Clin Nutr. Doi: 10.3945/ajcn.111.033399.