Fettrikt kosthold ugunstig for blodtrykket

Hver fjerde europeer har “det metabolske syndrom”. Disse menneskene er i faresonen for å utvikle diabetes og hjerte- og karsykdommer. Klinisk ernæringsfysiolog og doktorgradsstipendiat Ingrid M Fange Gjelstad og hennes medarbeidere har undersøkt hvordan ulik mengde og type fett i kostholdet kan påvirke det metabolske syndrom.

I sin doktoravhandling Dietary fat and the metabolic syndrome – the LIPGENE dietary intervention study fant Gjelstad og hennes medarbeidere at inntak av marine omega-3 fettsyrer reduserte forekomsten av det metabolske syndrom, og at et fettrikt kosthold med mye mettet fett (hardt fett) hadde ugunstig effekt på blodtrykket hos menn. Dette har ingen andre vist før.

Gjelstad og medarbeiderne undersøkte også om genetisk variasjon kan forklare hvorfor mennesker responderer forskjellig på samme kosthold. De fant at personer med en spesiell variant i genet NOS3 fikk redusert (fett i blodet (plasma triglyseridnivåer) når de spiste omega-3 fettsyrer, mens personer med en annen variasjon i dette genet ikke fikk noen reduksjon.

Videre beskrev Gjelstad og medarbeidere genuttrykket (mRNA) av perilipiner i muskelceller og -vev. Perilipiner spiller en viktig rolle i kroppens lagring av fett.

Det metabolske syndrom kjennetegnes av bukfedme, høyt blodtrykk, høyt blodsukker og ugunstig fettprofil i blodet. Det finnes ingen spesielle kostråd for denne gruppen mennesker, og derfor ønsket forskerne å undersøke effekten av å endre mengde og type fett i kostholdet.

Gjelstad ved Universitetet i Oslo har samarbeidet med forskere i åtte europeiske land og har gjennomført denne studien (LIPGENE) som er blant de største i sitt slag. Studien inkluderte 486 deltakere og varte i 12 uker og innebar tett oppfølging for å sikre at studieprotokollen ble etterfulgt.

Kilde: sammendrag av doktorgradsavhandling  til Ingrid M Fange Gjelstad (http://www.med.uio.no/imb/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2011/gjelstad-ingrid.html)