Fettforbrenningen blir påvirket av måltidet før trening

Maten du spiser før utholdenhetstrening påvirker om kroppen velger fett eller karbohydrater som primærenergikilde.

Hensikten med studien var å undersøke om både glykemisk indeks og fruktoseinnhold i et måltid spist før en treningsøkt vil påvirke hvilket næringsstoff som blir brukt ved en rask gåtur.

Metode
Forsøkspersonene var unge friske menn som gjennomførte en rask 60 minutters gåtur 2 timer etter å ha inntatt et måltid med en av følgende frokoster:

  • en frokost med lav glykemisk indeks (GI på 41) og uten fruktose.
  • en frokost med lav glykemisk indeks (GI på 39) og med fruktose.
  • en frokost med høy glykemisk indeks (GI på 72) og uten fruktose.

Hvilken type næringsstoff som ble brukt under trening ble målt ved hjelp av kalometri.

Resultat
Resultatene viste at hvilket måltid du spiste påvirket hvilket næringsstoff som ble foretrukket som energikilde ved trening.

Under trening viste målingene at det var høyere fettforbrenning og lavere karbohydratforbrenning når forsøkspersonene hadde spist en frokost med lav GI uten fruktose, mens både frokost med høy glykemisk indeks (uten fruktose) og lav glykemisk indeks (med fruktose) gav høyere karbohydratforbrenning og lavere fettforbrenning.

Konklusjon
Tilstedeværelse av fruktose i en lav glykemisk frokost resulterte i lik forbrenning/utnyttelse av næringsstoff ved en rask gåtur sammenlignet med et måltid med høy glykemisk indeks.  Det ser ut som både glykemisk indeks og fruktoseinnhold i måltid individuelt påvirker hvilket næringsstoff som blir foretrukket ved moderat intensivt utholdenhetstrening.

Kilde: Eur J Appl Physiol. 2011 Nov 12. Substrate utilization during brisk walking is affected by glycemic index and fructose content of a pre-exercise meal.Sun FH, Wong SH, Huang YJ, Chen YJ, Tsang KF. Source Department of Sports Science and Physical Education, The Chinese University of Hong Kong, Shatin, N. T., Hong Kong, China.