Fettforbrennere under lupen – Krom, CLA og Taurin

I tredje del av fettforbrennere under lupen skal vi se nærmere på effekten krom, CLA og taurin kan ha på fettforbrenningen og fett-tapet vårt.

Krom
Krom er et mineral som vi finner naturlig i maten vi spiser. I Norge anbefales det i dag et inntak på 50-200 ug daglig av krom, og ingen klar øvre grense er funnet. Dyrestudier har derimot vist at store doser kan være skadelig, så en bør ikke innta kromtilskudd ukritisk.

Krom tenkes å kunne påvirke kroppssammensetningen via muskelmassen og fettmassen. Studier har vist at mangel på krom øker faren for type II diabetes og hjerte og karsykdom (1). Krom er i tillegg viktig for regulering av blodsukker og insulinnivå. En tidlig studie viste at muskelmassen økte ekstra ved styrketrening kombinert med kromtilskudd. Målemetodene som ble brukt var derimot dårlige og senere studier med bedre målemetoder har vist at kromtilskudd ikke øker muskelmassen. Kroms effekt på fettmassen har vist motstridene resultater. En mulig årsak til dette er at en bruker forskjellige former av krom (1). Krom bundet til niacin (NBC) har vist å kunne bidra til vektreduksjon og stabilisering av blodsukker, mens krom picolinate (CrPic) gir dårligere resultat. I de fleste studier får man gode resultater på personen som i utgangspunktet har lavt inntak av krom, mens effekten er dårligere for de med tilstrekkelig inntak via kosten. De fleste tilskudd som selges i dag er i picolinate form og en bør dermed være nøye med valg av produkt om en skal prøve det ut. Som med så mange andre stoffer er effekten liten, spesielt ved tilstrekkelig inntak via kostholdet.

CLA
CLA (conjugated linoleic acid) er et populært kosttilskudd i kampen mot kiloene. Dyrestudier viste tidlig at CLA hadde potensialet til å påvirke fett-tapet via gjennom redusert matinntak, økt energiforbruk, økt mobilisering og forbrenning av fett. Tilskudd av CLA til rotter viste at fettmassen ble redusert og muskelmassen økte på ad libitum kosthold (spiste fritt). Studier på mennesker har derimot vist motstridene resultater. Årsaken til forskjell i effekt mellom studier kan komme av hvilke type CLA man bruker, dose og metodiske forskjeller mellom studiene. En metaanalyse basert på 18 studier viste derimot at 3.2 gram CLA daglig gav et vekttap på 0.05 kg pr uke. Med tanke på at effekten er så pass liten, og at man fortsatt er litt usikkerhet på effekten av CLA på andre parametrer, så kan man med fordel unngå CLA. En studie viste blant annet redusert insulin sensitivitet ved bruk av CLA i 3 måneder. Ikke alle studier finner negativ effekt på insulin- sensitivitet og resistens (2,3,4) og mer forskning trengs for å kartlegge sikkerheten ved langvarig høye doser av CLA.

Taurin
Taurin har nylig blitt vist å kunne øke fettmetabolismen vår. En nylig studie viste 16 % større fettforbrenning under trening ved bruk av et taurintilskudd. Det er derimot litt tvil om resultatet siden RER verdiene (som sier oss noen om forholdet mellom karbohydrat og fettforbrenning) ikke var forskjellig mellom gruppene. To eldre studier fant ingen effekt på fettforbrenning ved taurintilskudd, men gav i tillegg karbohydrater før og under trening og kan dermed ikke sikkert si oss noe om det er en effekt eller ikke. Det eksisterer i dag for lite forskning på taurintilskudd i forhold til vektreduksjon til å trekke noe konklusjon, men ting tyder på at det er lite å hente.

Det finnes mange tilskudd og smarte løsninger der ute som skal hjelpe oss ned i vekt med minst mulig egen innsats. Likevel ser vi at det i de fleste tilfeller er lite å hente og at man like gjerne kan bruke tid og penger på løsninger som faktisk gir resultater.

Kilde
Jeukendrup & Randell (2011) Fat burners: nutrition supplements that increase fat metabolism. Obes Rev. 12: 841-851: doi: 10.1111/j.1467-789X.2011.00908.x.

Referanser
1. Lau et al (2008) Nutrigenomic basis of benefical effects of chromium(III) on obesity and diabetes. Moll Cell Biochem. 317:1-10.
2. Joseph et al (2011) Conjugated linoleic acid supplementation for 8 weeks does not affect body composition , lipid profiles or safety biomarkers in overweight hyperlipidemic men. J Nutr. 141(7): 1286-1291.

3. Sluijs et al (2010) Dietary supplementation with cis-9, trans 11 conjugated linoleic acid and aortic stiffness in overweight and obese adults. Am J Clin Nutr. 91(1): 175-183.

4. Syvertsen et al (2007) The effects of 6 months supplementation with conjugated linoleic acid on insulin resistance in overweight and obese. Int J Obes. 31(7): 1148-1154.