Fettforbrennere under lupen – fucoxanthin, grønn te og yohimbine

I andre del av fettforbrennere under lupen skal vi bli kjent med fucoxanthin, grønn te og etter ønske fra en leser, yohimbine.

Fucoxanthin
Fucoxanthin er en type antioxidant (karotenoid) som en finner i brunalger. Det hittil gjort veldig få studier på fucoxanthin, men likevel selges det til håpefulle slankere. De studier som er gjort hittil har vist at fucoxanthin har potensialet til blant annet kunne øke den totale forbrenningen via økt hvileforbrenning. Dyrestudier har blant annet vist at tilskudd med fucoxanthin medfører økt hvileforbrenning og økt fett-tap i forhold til inntak av placebo (narrepille). En udel med dyrestudiene (bortsett fra det faktum at de faktisk er gjort på dyr og ikke mennesker), er at dosene som blir brukt er urealistisk høye i forhold til de doser vi kan bruke på mennesker. Det finnes derimot en studie gjort på mennesker av et russisk forskningsteam, som viste at 2.4 mg fucoxanthin daglig medførte til større vekttap (5 kg på 16 uker) enn ved placebo. En viktig detalj her er at minst en av forskerne jobber for firmaet som har patent på fucoxanthin. Selv om dette i seg selv ikke er nok til å forkaste en studie, er det ønskelig med flere studier, og helst noen uavhengige.

Grønn te
Grønn te er et av de mest populære slanketilskudd. Mye av effekten til grønn te tror en kommer av effekten av et stoff kalt epigallocatechin-3-gallate, eller litt enklere EGCG. Konsentrasjonen av EGCG er spesielt høy i hvit og grønn te (1). Det er gjort mye forskning på effekten av grønn te ekstrakt og fettforbrenning. Selv om noen få studier viser positiv effekt (2-5) viser de fleste studier gjort på mennesker at grønn te ekstrakt ikke øker fettforbrenningen (6-19). Likevel viser en nylig metaanalyse med 11 studier at grønn te ekstrakt kan øke vekttapet med rundt 1.3 kg I løpet av 12-13 uker, og noen få studier viser at grønn te ekstrakt kan øke fettforbrenningen under trening. Effekten ser derimot som oftest å komme i kombinasjonen med koffein, og folk med daglig konsum av koffeinholdige produkter får heller liten effekt. Det er med andre ord lite å hente, og med tanke på hvor mye du må betale for en boks med grønn te ekstrakt så er det neppe verdt pengene. I tillegg er det viktig å huske på at den effekten du får av grønn te ekstrakt vil forsvinne med en gang du slutter med ekstraktet. Du må dermed finne deg i å sluke grønn te ekstrakt resten av livet. Alternativet er å drikke grønn te, men innholdet av EGCG varierer kraftig (fra 2-200 mg pr dl ferdigtrukket te, ref 20). Enkelte studier har havnet så lavt som 0.75 mg på en kopp te på 3 dl (1), noe som gjøre det vanskelig å forutsi hvor mye EGCG en faktisk får i seg. Drikker en i tillegg koffeinfri grønn te så er verdiene enda lavere siden en del av EGCG mengden forsvinner ved fjerning av koffein (20).

Yohimbine
Yohimbine er et stoff som vi finner i barken på et afrikansk tre kalt Pausinystalia Yohimbe (21). Den potensielle effekten av yohimbine ligger hovedsakelig i økt testosteronnivå og økt fettmobilisering via økt nivå av adrenalin og noradrenalin (22 – 25). Det økte testosteronnivået er tenkt å kunne hjelpe med bevaring eller økning i muskelmasse og økt fettmobilisering er tenkt å kunne gi økt fett-tap. Vi har sett flere tilfeller der en tror noe kan være fettreduserende fordi det øker kroppens fettmobilisering, men det er viktig å huske på at fettmobilisering alene ikke alltid er nok til å skape et ekstra fett-tap. Det samme ser ut til å være tilfellet for yohimbine. Flere studier med inntak fra 16-43 mg yohimbine daglig finner ingen ekstra vektreduksjon (26-28) eller fett-tap (27). En studie med 20 overvektige kvinner fikk større vekttap (ca 0.45 kg i uka) som følge av 20 mg yohimbine daglig (29). Studien varte derimot bare i 3 uker og forskerne fant ingen økt mobilisering av fett. En mulig årsak kan likevel være at yohimbine ikke virker via fettmobilisering men via appetittreduksjon som noen studier hentyder (22, 25, 29) En studie på profesjonelle fotballspillere fant ingen vektreduksjon eller forandring i muskelmassen, men fant at fettprosenten sank fra 9.3 % til 7.1 % på 21 dager (28). En stor svakhet med denne studien er at de ikke har opplyst signifikansnivå på forandringen mellom gruppene, og fettprosenten er målt med klype, noe som etter dagens forskningsstandard ikke er en særlig god metode. Det er med andre ord mangel på god forskning som kan gi oss svar på hvorvidt yohimbine kan hjelpe oss med å redusere fettmassen på kroppen. Forskningen helle likevel mot at det ikke er noen særlig effekt å hente, men mer forskning trengs før vi kan trekke en sikker konklusjon (21).

I neste runde skal vi se litt på krom, CLA og taurin.

Kilde
Jeukendrup & Randell (2011) Fat burners: nutrition supplements that increase fat metabolism. Obes Rev. 12: 841-851: doi: 10.1111/j.1467-789X.2011.00908.x.

Referanser 1. Santana-Rios et al (2001) Potent antimutagenic activity of white tea in comparison with green tea in the Salmonella assay. Mutation Research 495: 61–74.
2. Dulloo et al (1999) Efficacy of a green tea extract rich in catechin polyphenols and caffeine in increasing 24-h energy expenditure and fat oxidation in humans. Am J Clin Nutr. 70:1040-1045.
3. Venables et al (2008) Green tea extract ingestion, fat oxidation, and glukose tolerance i healthy humans. Am J Clin Nutr. 87:778-784.
4. Rumpler et al (2001) Oolong tea increases metabolic rate and fat oxidation in men. J Nutr. 131: 2848-2852.
5. Auvichayapat et al (2008) Effectivness of green tea on weight reduction in obese thais: A randomized controlled trial. Physiol Behav. 93(3): 486-491.
6. Bochmann & Thielecke (2007) The effects of Epigallocatechin-3-Gallate on thermogenesis and fat oxidation in obese men: A pilot study. Am Coll Nutr. 26(4): 389S-395S.
7. Kovacs et al (2004) Effects of green tea on weight maintenance after body-weight loss. Br J Nutr. 92:431-437.
8. Hursel & Westerterp-Plantenga (2009) Green tea catechin plus coffeine supplementation to a high-protein diet has no additional effect on body weight maintenance after weigth loss. Am J Clin Nutr.
9. Diepvens et al (2005) Effect of green tea on resting energy expenditure and substrate oxidation during weight loss in overweight females. Br J Nutr. 94: 1026-1034.
10. Berube-Parent et al (2005) Effects of encapsulated green tea and Guarana extracts containing a mixture of epigallocatechin-3-gallate and caffeine on 24 h energy expenditure and fat oxidation in men. Br J Nutr. 94: 432-436.
11. Westerterp-Plantenga et al (2005) Body weight loss and weight maintenance in relation to habitual caffeine intake and green tea supplementation. Obesity Res. 13(7): 1195-1204.
12. Harada et al (2005) Effects of the long-term ingestion of tea catechins on energy expenditure and dietary fat oxidation i healthy subjects. J Health Sci. 51(2):248-252.
13. Komatsu et al (2003) Oolong tea increases energy metabolism in japanese females. J Med Invest. 50: 170-175.
14. Belza & Jessen (2005) Bioactive food stimulants of sympathetic activity: effect on 24-h energy expenditure and fat oxidation. Eur J Clin Nutr. 59:733-741.
15. Rudelle et al (2007) Effect of a termogenic beverage on 24-hour energy metabolism in human. Obesity. 15:349-355.
16. Gregersen et al (2009) Effect of moderate intakes of different tea catechins and caffeine on acute measures of energy metabolism under sedentary conditions. Br J Nutr. 102(8): 11871194.
17. Belza et al (2009) The effect of caffaine, green tea and tyrosine on thermogenesis and energy intake. Eur J Clin Nutr. 63: 57-64.
18. Sale et al (2006) Metabolic and physiological effects of ingesting extracts of bitter orange, green tea and guarana at rest and during treadmill walking in overweight males. Int J Obes. 30: 764-773.
19. Eichenberger P et al (2009) Effects of 3 week consumption of green tea extracts on whole body metabolism during cycling exercise in endurance trained men. Int J Vitam Nutr Res. 79(1): 24-33.
20. USDA Report (2007) USDA Database for the Flavonoid Content of Selected Foods. Release 21. http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/Data/Flav/Flav02-1.pdf
21. Pittler & Ernst (2004) Dietary supplements for body-weight reduction: a systematic review. Am J Clin Nutr. 79: 529-536.
22. McCarty (2002) Pre-exercise administration of yohimbine may enhance the efficacy of exercise traiing as a fat loss strategy by boosting lipolysis. Med Hypotheses. 58(6): 491-495.
23. Galitzky et al (1988) Alpha 2-antagonist compounds and lipid mobilization: evidence for a lipid mobilizing effect of oral yohimbine in healthy male volunteers. Eur J Clin Invest. 18(6): 587-594.
24. Grasing et al (1996) Effects of yohimbine on automatic measures are determined by individual values for area under the concentration-time curve. 36(9): 814-822.
25. Berlan et al (1991) Plasma catecholamine levels and lipid mobilization induced by yohimbine in obese and non-obese women. Int J Obes. 15(5): 305-315.
26. Berlin et al (1986) Lack of efficacy of yohimbine in the treatment of obesity. J Pharmacol. 17(3):343-347.
27. Sax (1991) Yohimbine does not affect fat distribution in men. Int J Obes. 15(9): 561-565.
28. Ostojic (2006) Yohimbine: the effect on body composition and exercise performance in soccer players. Res Sports Med. 14: 289-299.
29. Kucio et al (1991) Does yohimbine act as a slimming drug? Isr J Med Sci. 27(10):550-556.