Farlig å drikke for mye under trening

En forskningsrapport publisert i British Medical Journal sier at å drikke for mye når du trener kan være farlig.

Fra tidlig på 1960 tallet har det blitt anbefalt at idrettsutøvere ikke bør drikke i forbindelse med trening og konkurranse da det ville påvirke prestasjonene negativt.  Men etter en forskningsrapport som kom i 1969, med en feilaktig tittel «The danger of an inadequate water intake during marathon running” som kom med en del kritikkverdige påstander, skjedde det en del forandringer.  Utøvere fikk nå retningslinjer for hvor mye man burde drikke før, under og etter trening.  Denne rapporten sørget for at det ble satt i gang en del forskning på området, mange av dem finansiert av sportsdrikkeprodusenter.

De nye retningslinjene bestod av følgende antagelser. 

Den første sa erstatt vekttapet under trening skal du opprettholde god helse og prestere godt. Dette fordi den største trusselen til god helse og velvære under langvarig trening under sterk varme er dehydrering. 

Den andre retningslinjen var at følelsen av tørsthet undervurderer det reelle kravet til væske under trening. Derfor må idrettsutøvere bli fortalt hvor mye de bør drikke under trening. 

For det tredje er kravet til væskebalanse til alle utøvere alltid lik slik at det er mulig å lage universelle retningslinjer. Den fjerde retningslinjen sa at stort inntak av væske vil ikke gjøre noe skade.  Idrettsutøvere ble rådet til å erstatte all væske tapt gjennom svette (som er tap av kroppsvekt), eller innta væske tilsvarende 600-1200 ml per time.

Men ingen av disse ideene er basert på bevis.  Og spesielt er der ingen bevis på at utøvere bør drikke ”så mye væske som man tåler” for å prestere optimalt.  Det er heller ikke bevist at vekttap under trening må erstattes umiddelbart, siden menneskene har en væskereserve på omkring 2 liter.

De første rapportene på saltmangel på grunn av overdrikking kom fra idrettsutøvere, personell i forsvaret og syklister etter at denne forskningsrapporten ble publisert.  Dette fordi retningslinjene gjorde flere antagelser som ikke støttet vitenskapelig fakta.  Det er heller ikke gjennomført forskning for å teste om retningslinjene er trygge.
Medisinsk litteratur beskriver sju dødsfall og mer enn 250 tilfeller av tilstanden ”overdrikking”.

Siden sykdommens årsak er kjent er det mulig å forhindre den.  Rådet er å drikke for å tilfredsstille tørsten.  Dette er det sikreste rådet.  Et slikt væskeinntak tilsvarer mellom 400 til 800 ml i timen for de fleste former for trening og konkurranse avhengig av treningsintensitet og temperatur.

NB! Overdrikking er saltmangel i blodet på grunn av overdrevent væskeinntak.

Timothy Noakes; Overconsumption of fluids by athletes, BMJ  2003;327:113-114