En god frokost kan redusere overvekt og sykdommer

Å innta en frokost med mange kalorier kan beskytte oss mot diabetes, høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdommer og overvekt.

Dette viser en ny israelsk studie. Her kommer det frem at det ikke bare er hva du spiser men også når du spiser kan påvirke midjemålet, påvirke humøret ditt og forebygge sykdommer.
Et av hovedresultatene i studien er at personer som spiste det største måltidet til frokost hadde større sannsynlighet til å redusere midjemålet og gå ned i vekt sammenlignet med dem som spiste det største måltidet til middag. Forskerne mener at dette kommer av at kroppens forbrenning blir styrt av døgnrytmen vår.  Derfor vil tidspunktet på dagen du inntar maten din påvirke hvordan kroppen bruker energien.


Andre helsegevinster

Studien viser også at å innta det største måltidet til frokost også gav andre helsegevinster som mindre sannsynlighet for hjerte- og karsykdommer, diabetes, høyt blodtrykk og høyt kolesterol.

Studien
For å undersøke hvordan tidspunktet på dagen påvirker vektreduksjon og helse, ble de 93 forsøkspersonene som var overvektige kvinner, delt inn i to grupper.  Hver gruppe inntok et kosthold bestående av moderate mengder med karbohydrat og fett, med et totalt energiinntak på ca. 1400 kalorier per dag i en periode på 12 uker.

Den ene gruppen spiste 700 kalorier til frokost, 500 til lunsj og 200 til middag.  Den andre gruppen inntok 200 kalorier til frokost, 500 til lunsj og 700 til middag.

Frokosten og middagen på 700 kalorier inkluderte de samme matvarene.


Resultat

Målingene etter endt forsøksperiode viste at personene som hadde spist en stor frokost gikk ned gjennomsnittlig ca. 8 kg og 7,6 cm i midjemål, mens gruppen som inntok en stor middag gikk ned gjennomsnittlig ca. 3 kg og 3,56 cm i midjemål.

Studien viste også at personene som inntok en stor frokost også hadde lavere nivå av det appetittregulerende hormonet ghrelin, noe som gjorde at denne gruppen hadde et mindre behov for «snacks» utover dagen sammenlignet med gruppen som spiste en stor middag.

Gruppen som inntok en stor frokost hadde også lavere insulin-, glukose- og triglyserinivå sammenlignet med dem som inntok en stor middag.  Høyt blodsukker blir sett på som mer skadelig enn stabilt da det kan føre til høyt blodtrykk og dermed større påkjenning på hjertet.

Konklusjon
Funnene i denne studien viser at mennesker bør innarbeide seg gode rutiner med tanke på matinntak og trening for å optimalisere reduksjon av vekt og for å opprettholde god helse.  Det å spise feil mat til feil tid kan ikke bare redusere vekttapet, det kan også være skadelig for helsen.

Kilde: High Caloric intake at breakfast vs. dinner differentially influences weight loss of overweight and obese women. Jakubowicz D, Barnea M, Wainstein J, Froy O.Source Diabetes Unit E. Wolfson Medical Center, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Holon, 58100, Israel. Mar 2013.