En dobling av anbefalt proteininntak sammen med trening reduserer muskeltap

En studie viser at en dobling av anbefalt proteininntak sammen trening reduserer muskeltap når målet er å redusere fettmengden.

Denne amerikanske studien viser at en dobling av anbefalt proteininntak sammen med trening reduserer muskeltap ved slanking.  Dersom inntaket av protein tredobles, forsvant fordelene med økt proteininntak.

Gjennomføring av studien
Studien ble gjennomført ved at de 39 forsøkspersonene ble delt i tre grupper. En gruppe som inntok anbefalt proteinmengde (0,8 gram pr kg kroppsvekt), en gruppe som inntok dobbel av anbefalt mengde (1,6 gram pr kg kroppsvekt), og en siste gruppe som inntok tre ganger så mye protein som anbefalingene tilsier (2,4 gram pr kg kroppsvekt).

De første 10 dagene av studien fikk forsøkspersonene en matmengde tilsvarende det som kreves for å holde en konstant kroppsvekt. De påfølgende 3 ukene ble det kuttet ned på kaloriinntaket samt gjennomført en treningsmengde slik at forsøkspersonene skulle gå ned ca.1 kg per uke.  Alle måltider og treningen ble kontrollert av forskergruppen.

Både proteinsyntesen og kroppssammensetning ble målt etter de 10 første dagene av studien og i studiens fase hvor forsøkspersonene reduserte kroppsvekten sin.

Resultat
Resultatene fra denne studien viste at det er begrensinger i hvor mye protein kroppen klarer å ta opp. Å øke proteinmengden til 3 ganger anbefalingene gav ingen økt effekt på bevaring av muskelmasse.

Studien viser det som kroppsbyggere har påstått i lengre tid: et kosthold bestående av mye protein (her 1,8 gram protein pr kg kroppsvekt) hjelper oss å beholde muskelmasse når vi skal ned i vekt og redusere fettmasse.

Forskerne legger til at for å opprettholde en god helse og stabil vekt, er et variert kosthold viktig.  Men et økt proteininntak for å gå ned i fettmasse kan ha god effekt på kort sikt.

Kilde
FASEB J. 2013 Sep;27(9):3837-47. doi: 10.1096/fj.13-230227. Epub 2013 Jun 5. Effects of high-protein diets on fat-free mass and muscle protein synthesis following weight loss: a randomized controlled trial. Pasiakos SM, Cao JJ, Margolis LM, Sauter ER, Whigham LD, McClung JP, Rood JC, Carbone JW, Combs GF Jr, Young AJ.