Dropp den daglige brusen og gå ned i vekt?

Hjelper det å kutte ut brusen om en vil ned i vekt?

Flere studier har vist at høyt inntak av sukkerholdige drikke er forbundet med overvekt. Det er derimot ingen studier som har vist at en går ned i vekt ved å redusere inntaket av sukkerholdig drikke alene, og i hvor stor vektreduksjonen blir. Forskere fra USA hadde som mål å finne ut betydningen sukkerholdig drikke har på vektreduksjonen.

Hva gjorde de?
318 personer ble tatt ut til å delta i studien på det grunnlag at de konsumerte mer enn 280 kcal daglig med sukkerholdig drikke. Innenfor sukkerholdig drikke ble det regnet brus med sukker, juice, søtet kaffe og te, søtet melk (sjokomelk etc), sports drikker og alkohol. Vanlig melk var ikke medregnet. I tillegg ble deltakere med nylig vekttap, nylig eller planlagt graviditet, hormonolle medisiner (skjoldbruskjertel, insulin etc), diabetes, krefttilfeller innen de 5 siste årene, tidligere hjerteinfarkt eller operasjon, pågående psykisk behandling og alkoholavhengighet ekskludert. Deltakere var i hovedsak kvinner (82-96 %), overvektige (BMI over 35) og en gjennomsnittsalder rundt 40 år.

Deltakerne ble tilfeldig delt inn i tre grupper. Den ene erstattet sukkerholdig drikke med kunstig søtet drikke (KS), den andre erstattet sukkerholdig drikke med vann (V) og den tredje (C) mottok generelle råd for å bedre helsen (mer grønnsaker, les varedeklarasjon, mer fysisk aktivitet osv). Gruppe C fikk ingen råd om å endre inntak av sukkerholdig drikke. Gruppe KS og V hadde månedlige møter der de fikk råd og veiledning i forhold til å kutte ned på inntaket. Målet var å erstatte mer enn 2 porsjoner (200 kcal) sukkerholdig drikke hver dag.

Alle deltakere ble testet ved start, etter 3 måneder og etter 6 måneder. Deltakerne ble veid i tillegg til å motta to telefonsamtaler der de skulle gjøre rede for matinntak for de foregående 24 timene. I tillegg ble det målt livvidde, blodtrykk og hvileblodsukker.

Hva fant de ut?
Inntak av sukkerholdig drikke ble redusert i større grad i gruppe KS og V enn i gruppe C (ca 80-160 kcal daglig i forskjell), både etter 3 måneder og etter 6 måneder. Vanngruppa inntak 0.8-1.0 liter vann mer daglig mens gruppa med kunstig søtning inntak 0.7-0.9 liter mer kunstig søtet drikke. Alle gruppene fikk en signifikant reduksjon i energiinntak fra mat, men det var ingen forskjell mellom gruppene. Det var minimal forandring i fysisk aktivitet og ingen forskjell mellom gruppene.

Alle gruppene gikk ned i vekt, reduserte livvidden og systolisk blodtrykk, men det var ingen forskjell mellom gruppene i forandring. Gruppa som inntak kunstig søtning hadde derimot større sannsynlighet for å oppnå 5 % vekttap enn gruppe C. Kombinert hadde vann og kunstigsøtningsgruppa større sjanse for å oppnå 5 % vekttap enn gruppe C, men vann alene fikk ingen slik fordel. Hvileblodsukker ble redusert i både gruppe V og KS, men bare gruppa som inntak vann fikk signifikant forskjell fra gruppe C.

Hva kan vi lære av studien?
Det er mulig brusindustrien tolker dette som inntak av sukkerholdig drikke ikke gir noen påvirkning på vekta. Men det er en stor svakhet i denne studien, og det er mangel på en skikkelig kontrollgruppe. Gruppa som skal fungerer som sammenligningsgrunnlag redusere både energiinntaket og inntaket av sukkerholdig drikke (rundt 100-110 kcal i gruppe C vs 225-235 kcal i gruppe KS og V). I tillegg har den som hensikt å redusere vekt gjennom generelle råd. Ei kontrollgruppe ville ikke mottatt noen råd, men blitt testet til samme tidspunkt som de andre gruppene. I tillegg er det mulig at lengre studietid ville gitt signifikant forskjeller mellom gruppe siden endringene i vekt er relativt små (rundt 2 kg på 6 måneder). Studien viser i tillegg at fokus på økt vanninntak forbedrer hvileblodsukker og kroppens vannbalanse. Mange drikker i dag sukkerholdig drikke daglig og en reduksjon i mengde viser seg å være en enkel metode å redusere vekten og forbedre helsa. En reduksjon på ca en halv liter sukkerholdig brus daglig kan gi forbedringer i blodtrykk og hvileblodsukker, redusere livvidda og redusere vekta med 2.0-2.5 %. For alle som drikker sukkerholdig brus daglig kan dette være viktig å merke seg.

Kilde
Tate et al (2012) Replacing caloric beverages with water og diet beverages for weight loss in adults: main results of the Choose Healthy Options Consciously Everyday (CHOICE) randomized clinical trial. Am J Clin Nutr. 95: 555-563