Drikk vann – øk forbrenningen!

Drikk nok vann og øk hvileforbrenningen med opptil 25 %.

Tidligere forskning viser at det å drikke vann øker hvileforbrenningen hos voksne, og at et lavt inntak av vann samsvarer ofte med overvekt og mindre suksessfulle forsøk på vektreduksjon.

Denne studien så spesifikt på potensialet vann har på hvileforbrenningen til barn, og om vann er et viktig verktøy for å kontrollere vekten.

Forsøkspersonene var 21 overvektige barn (gutter) med en gjennomsnittsalder på 9,9 år.  De drakk 10 ml per kg kroppsvekt kaldt vann (4 grader C).  Hvileforbrenning ble målt før og etter inntak av vann i totalt 66 minutter.

Resultatene viste en økning i hvileforbrenningen på 25 % sammenlignet med målingene før testen startet.  Denne effekten varte i over 40 minutter.

Å innta det anbefalte daglige mengde vann kan resultere i et energiforbruk lik et vekttap på 1,2 kg per år. 
Funnene i denne studien forsterker tidligere funn om en økning i hvileforbrenning, også hos voksne, som følge av et fornuftig inntak av vann.

Kilde: Int J Obes (Lond). 2011 Jul 12. doi: 10.1038/ijo.2011.130. Influence of water drinking on resting energy expenditure in overweight children. Dubnov-Raz G, Constantini NW, Yariv H, Nice S, Shapira N. Source Exercise, Nutrition and Lifestyle Clinic, The Edmond and Lily Safra Children’s Hospital, Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Israel.