Diett og vektreduksjon hos kvinner

Denne studien ser på hvordan en moderat reduksjon av mat sammen med en proteindiett gir vektreduksjon hos kvinner og påvirker styrke og spenst.

Studien sammenligner to måter å gå ned i vekt på, begge med et nokså høyt inntak av protein, for å se på endringer i kroppssammensetning, hormonkonsentrasjon i blodet og styrke/spenst hos kvinner.

Metode

Femten kvinner med normal vekt ble satt på et treningsprogram med styrke- og utholdenhetstrening.  Gjennomsnittsalder 28,5 (+/- 6,3 år), høyde 167 cm (+/- 7,0 cm), vekt 66,3 kg (+/- 4,2 kg) og BMI 23,8 (+/- 1,8). 

Kvinnene ble delt inn i to grupper.  En gruppe på 8 kvinner som inntok et energiunderskudd på 1100 kcal per dag og ble veiledet til å gå ned 1 kg per uke.  Den andre gruppen på 7 kvinner inntok et energiunderskudd på 550 kcal per dag og ble veiledet til å gå ned 0,5 kg per dag.  Begge gruppene hadde et proteininntak tilsvarende 1,4 g per kg kroppsvekt per dag og vektreduksjonen pågikk i fire uke.

Ved starten av studien ble mat- og treingsdagbøker brukt for å beregne energiforbruket.  Den samme målingen ble gjennomført før og etter det 4 uker lange vektreduksjonsprogrammet i tillegg til måling av kroppssammensetning, hormonnivå i blodet og spenst- og styrketester.

Resultat

Etter 4 uker med vektreduksjon ble det ikke målt noen endring i fettfri kroppsmasse, men total kroppsvekt, fettmasse og fettprosent var redusert signifikant hos begge gruppene.  Endringene var større i gruppen som gikk ned 1 kg per uke versus gruppa som gikk ned 0,5 kg per uke.

Testosteronnivået ble redusert mest i gruppen som gikk ned 1 kg per uke.  Endringen hos denne gruppen var 30 % fra starttidspunktet på vektreduksjonen.  Hos gruppen som gikk ned 0,5 kg per uke var endringen 5 % fra starttidspunktet.

Etter 4 uker var det ikke målt noen endring i styrke hos gruppen som gikk ned 0,5 kg per uke, mens i gruppen som gikk ned 1 kg per uke hadde styrken i benkpress gått ned, mens styrken i knebøy og spenst hadde økt.

Konklusjon

Det ble konkludert med at vektreduksjon på 0,5 kg per uke med en diett bestående av 1,4 gram protein per dag per kg kroppsvekt kan bli anbefalt til normalvektige fysisk aktive kvinner.  Dersom vektreduksjonen blir større per uke (1 kg per uke) kan dette medføre til at kroppen kommer i en katabolsk (nedbrytende fase for musklene) fase.
Spenst blir økt når fettmasse og kroppsvekt blir redusert. 

Forskerne anbefaler moderat vektnedgang dersom man trener for å bli god i en idrett som krever god spenst.

Kilde: J Int Soc Sports Nutr. 2010 Jan 25;7(1):4. ”Moderate energy restriction with high protein diet results in healthier outcome in women.” Mero AA, Huovinen H, Matintupa O, Hulmi JJ, Puurtinen R, Hohtari H, Karila TA. Department of Biology of Physical Activity, University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland. antti.a.mero@jyu.fi.