Derfor kan du bli syk av trening

Hard og langvarig trening antas å være en medvirkende faktor til at immunforsvaret vårt blir redusert.   Hvordan påvirkes immunforsvaret av slik trening og kan inntak av ulike næringsstoffer påvirke immunforsvaret?

Ved trening får kroppen økt konsentrasjon av stresshormoner.  Denne økte konsentrasjonen forårsaker endringer i antall hvite blodceller (glanulocytter, lymfocytter, naturlige dreperceller osv.)

Også kroppens celler blir påvirket ved at deres funksjonsevne til effektiv å drepe virus og bakterier nedsettes. Eksempel på dette er redusert utskillelse av immunglobin A i munn og svelg.

Mer detaljert kan endringer i immunforsvaret oppsummeres slik:

 • økt antall bakteriedrepende celler i blodet (granulocytter).
 • redusert virusdrepende celler (antall lymfocytter).
 • redusert antall NK-celler (naturlig dreper) i blodet.
 • redusert aktivitet i NK- cellene (virus- og bakteriedrepende)
 • redusert evne til mikrobedrap (oksidativ burst-kapasitet).
 • redusert koordinering av immunresponser (T-cellefunksjon).
 • redusert mikrobedrap på luftveienes slimhinner (fagocyteseaktivitet).
 • redusert flimmerhåraktivitet på luftveienes slimhinner.
 • redusert virusantistoffer på luftveiens slimhinner (immunoglobin – A-sekresjon).
 • økt mengde med pro- og anti-inflammatoriske signalstoffer i blodet (cytokiner).

Kan ulike næringsstoffer på virke immunforsvaret i forbindelse med trening?
Det er bred enighet i forskningsmiljøet innen idrettsernæring om at om at det per i dag ikke finnes god dokumentasjon på at inntak av enkeltstående næringsstoffer ut over det som er anbefalt i forhold til aktivitetsnivå kan forsterke immunforsvaret til idrettsutøvere.

Unntak kan være mangeltilstander på enkelte næringsstoffer som i neste omgang kan påvirke enkelte funksjoner i immunforsvaret.

Frem til i dag har forskningen på ernæring og immunstatus hos idrettsutøvere vært konsentrert om følgende næringsstoffer og komponenter i mat:

 • karbohydrat
 • fett
 • glutamin og andre aminosyrer
 • vitaminer og antioksidanter
 • β-glukan

De vanligste situasjoner der ernæringssvikt med betydning for immunsystemet kan oppstå blant idrettsutøvere er blant annet:

 • spesielle dietter (vegan).
 • spiseforstyrrelser (slanking)
 • spesielle tarmsykdommer.
 • appetittsvikt ved sykdom
 • bruk av spesielle medikamenter.


Fakta hentet fra Gyldendal Undervisnings nye bok ”Idrettsernæring”.

Kilde:  Garthe, I. og Helle, C (red)Idrettsernæring. Olympiatoppen.  Gyldendal Undervisning. 2011.