Crossfit – så hardt at en trenger ekstra tilskudd av karbohydrat og protein?

Det åpnes stadig nye crossfit-sentre rundt om i Norge, og mange har fått øynene opp for denne effektive treningsmåten.

 

Crossfit defineres som en konstant variasjon av funksjonelle øvelser utført med høy intensitet. Treningsformen innehar elementer fra utholdenhet, styrke, smidighet, hurtighet, eksplosivitet, balanse, koordinasjon og presisjon (1).

 

Den høyintensive treningen med innslag av mange ulike elementer kan gi et stort løft i den fysiske formen – et interessant spørsmål er om treningsformen er så hard at det er nødvendig med ekstra tilskudd av karbohydrat og protein før og etter økta for å få maksimal effekt?

 

Outlaw m.fl (2) ville undersøke effekten av tilskudd i form av en

karbohydrat-proteindrikk før og etter trening hos crossfit personer – vil dette øke crossfitprestasjonen?

 

Utvalget bestod av 13 menn og 16 kvinner som til vanlig trente crossfit. De gjennomgikk et 6 ukers treningsforløp som bestod av to ulike crossfitprogram. Utvalget gjennomgikk minimum 3 økter per uke. Ved oppstart ble det målt maksimalt oksygenopptak, kroppssammensetning og ulike styrkemålinger.

 

Halvparten av utvalget fikk kun vann en time før trening, under trening og en time etter trening. Den andre halvparten fikk en pre-drink 30 minutter før trening, som inneholdt ekstrakt fra granateple, kirsebær, grønn og svart te samt en post drikk som inneholdt protein (kvinner: 20 gram og menn: 40 gram) og karbohydrater (kvinner: 40 gram og menn: 80 gram) som ble inntatt umiddelbart etter endt økt.

 

Resultatene viste at bruk av karbohydrat-proteindrikk hadde effekt på spesifikke styrkeøvelser innenfor crossfit sammenlignet med kontrollgruppen. Det var ingen forskjell mellom gruppene når det gjaldt endringer i kroppssammensetning eller maksimalt oksygenopptak.

 

Dermed konkluderer studien med at inntak av denne type kosttilskudd over en 6 ukers periode kan være effektivt i enkelte styrkeøvelser i crossfit, men gjelder ikke for alle øvelser som inngår i en crossfitøkt.

 

(1)   http://no.wikipedia.org/wiki/CrossFit

(2)   Outlaw JJ, Wilborn CD, Smith-Ryan AE, Hayward SE, Urbina SL, Taylor LW, Foster CA (2014) Effects of a pre-and post-workout protein-carbohydrate supplement in trained crossfit individuals. Springerplus.21;3:369