Bedre utholdenhet med kreatintilskudd?

Påvirker inntak av kreatintilskudd din utholdenhet?

Denne studien vurderte effekten til kreatintilskudd har på utholdenheten.

Forsøkspersonene var 27 menn og 28 kvinner.  De ble tilfeldig delt inn i to grupper, hvor den ene gruppen inntok kreatin mens den andre inntok placebo.  Mengde inntak av kosttilskudd var 20 gram per dag fordelt på 4 måltid.  Studien pågikk i 5 dager.

Maksimalt oksygenopptak ble målt før og etter inntak av kreatintilskudd.

Forsøkspersonene gjennomgikk 4 ulike løpetester til utmattelse for å finne maksimal kritisk løpehastighet.

Resultatene viste kreatintilskudd ikke påvirket hverken negativt eller positivt maksimalt oksygenopptak, tid til utmattelse eller kroppsvekt.  Denne studien viser at kreatintilskudd kan bli brukt hos dem som utøver aerobe løpeaktivteter uten at det påvirker prestasjonen.

Kilde: Int J Sports Med. 2011 Dec;32(12):975-81. Epub 2011 Nov 30. Ergolytic/Ergogenic effects of creatine on aerobic power. Smith AE, Fukuda DH, Ryan ED, Kendall KL, Cramer JT, Stout J.Source Exercise and Sport Science.