Bedre utholdenhet med karbohydrater?

Denne studien sammenligner prestasjon på sykkel ved inntak av karbohydrater med lav vs høy glykemisk indeks.

Denne studien sammenligner prestasjon på sykkel ved inntak av karbohydrater med lav vs høy glykemisk indeks.

Hensikten med studien var å se om inntak av karbohydrater med lav- og høy glykemisk indeks før en sykkeltest hadde innvirkning på prestasjonen.

Hva  glykemisk indeks er kan du lese her.

Metode

Forsøkspersonene var 8 mannlige syklister som ble gitt et måltid bestående av karbohydrater med lav eller høy glykemisk indeks, med en mengde tilsvarende 1 gram per kilo kroppsvekt, 45 minutter før de utførte en 40 kilometer lang sykkeltest.

Resultat

Tiden på sykkeltesten ble signifikant forbedret for de med inntak av karbohydrater med lav glykemisk indeks (92,5 +/- 5,2 min) sammenlignet med de som inntok karbohydrater med høy glykemisk indeks (95,6 +/- 6,0 min).

Målinger av glukoseinnhold i musklene ved utmattelse var signifikant høyere i gruppen som inntok karbohydrater med lav glykemisk indeks.

Det ble ikke funne noen forskjeller i målingene av forbrenning av karbohydrater mellom de to gruppene.

Det ble heller ikke funnet forskjell i målinger i fettforbrenning mellom gruppene.

Konklusjon

Forbedring i prestasjon for gruppen som inntok karbohydrater med lav glykemisk indeks var forbundet med økt tilgang av glukose i de arbeidende musklene, noe som bidrar nok karbohydrater til forbrenningen og muligheter til å spare begrensede karbohydratlager i muskel og leveren.

Les også: Høyere fettforbrenning ved løping vs sykling.

Kilde: Int J Sports Physiol Perform. 2009 Sep;4(3):331-44. The effects of low- and high-glycemic index meals on time trial performance. Moore LJ, Midgley AW, Thomas G, Thurlow S, McNaughton LR. Department of Sport, Health, and Exercise Science, University of Hull, Hull, East Yorkshire, UK.